Categorie archieven: Activeiten MHVS

MHVS ontvangt een cheque van de 125-jarige Rabobank

Namens de MHVS namen Charles Konings, Angelina Antić en Gerard Jonkman op 10 januari 2024 een cheque ter waarde van € 1.500,- in ontvangst voor de aanschaf van een nieuwe computer, scanner en printer. Onze oude apparatuur was bij een inbraak ontvreemd. Gezien de ouderdom van de gestolen apparaten en het eigen risico bood de verzekering geen uitkomst. Gelukkig had de Rabobank ter gelegenheid van haar bestaan als 125-jarige coöperatieve bank een zogenoemd Duurzaamheidsfonds, waarmee men eenmalig lokale organisaties kon ondersteunen in projecten.

De MHVS heeft in dat kader een succesvolle aanvraag gedaan. De komende tijd gaat de MHVS zorgvuldig bezien welke apparatuur we gaan aanschaffen voor de dienstverlening naar onze leden en andere belangstellenden.

Krant ‘Nooit meer Oorlog’.

December 2020.

‘Nooit meer oorlog’ – 75 jaar bevrijding: binnenkort te koop. Bij Boekado Van Heijster, Hoogstraat 11-13 en bij de MHVS, Stationsstraat 15, zal dit boek begin december te koop zijn. Het boek wordt uitgegeven door de MHVS naar aanleiding van de tentoonstelling met als titel: ‘Nooit meer oorlog – 75 jaar bevrijding’. Deze was te zien september j.l. in het Atrium te Swalmen. Op dit moment ligt het bij drukkerij Grafigroep Zuid te Swalmen en wellicht is het nog voor Sinterklaas gereed. Voor de kerstdagen is het zeker te verkrijgen bij de boekhandel, en tevens bij het verenigingslokaal van de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen, op dinsdagmiddag tussen 14 tot 16 uur. Voor degene die nog eens terug wil kijken naar de beelden van de tentoonstelling, maar ook voor hen die deze fraaie expositie gemist hebben, is dit een tastbare herinnering aan de tijd rond de bevrijding van Swalmen in 1945. Het boek bevat een groot aantal foto’s uit die dagen, ook van de bevrijdingsfeesten en zal te koop zijn voor € 8,50. We wensen de kopers alvast veel kijk- en leesplezier.

Panelen Dr. Crasbornplein.

De panelen van de succesvolle tentoonstelling t.g.v. 75 jaar bevrijding hangen in de etalage van de voormalige supermarkt aan het Dr. Crasbornplein te Swalmen, zodat eenieder die nogmaals rustig kan bekijken. De panelen blijven tot 30 november hangen. Vanaf begin december is dit boek te koop bij de MHVS, in ons verenigingslokaal Stationsstraat 15, geopend iedere dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur, en bij van Heijster Boekado, Hoogstraat 11 te Swalmen.