Category Archives: Geen categorie

Kerstwandeling 2022

De jaarlijkse Kerstwandeling in Swalmen op Tweede Kerstdag, 26 december a.s., start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats naast Herberg de Bos, Bosstraat 115 te Swalmen.

Vandaar uit zullen we, nadat iedereen welkom is geheten, vertrekken voor een wandeling door de Duitse bossen. Er is een route voorbereid met veel afwisseling en mooie bosbeelden. Op bijzondere plekken wordt een deskundige toelichting verzorgd. Maar de gezelligheid staat voorop. Ruim over de helft van de wandelroute krijgen de deelnemers Glühwein en warme chocomel aangeboden. Na afloop is er de mogelijkheid om in een lokale gelegenheid nog gezellig bij elkaar te zitten.
Iedereen kan mee. Het wandeltempo zal niet hoog liggen. Denk wel aan goed schoeisel, want we gaan door de natuur en het kan modderig zijn.

Deze kerstwandeling wordt gezamenlijk georganiseerd door de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen en de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Aanvullende informatie is verkrijgbaar via secretaris@mhvs.nl of via Gerard Jonkman op 0475-503535.

Biejeingezeumerd 2022-4 is uit!

Het nieuwste gezamenlijk kwartaalblad van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen en Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal is verschenen.
Naast het verenigingsnieuws met o.a. het jaarprogramma, schenkingen, afscheid van twee redactieleden krijgt de lezer antwoord op vragen als:
-Wie kwam op het idee om op het hoogste punt van Belfeld, de Maalbeekerhöhe in 1931 een café te beginnen en welk lied werd daar geregeld gezongen? Wim van Diepen dook in de historie van dit pand.
-Wie staan er allemaal op de foto van het 50-jarig huwelijksfeest van Maan en Merie Scheepers-Mooren in 1952 in Asselt? Wie vult de ontbrekende namen aan?
-Waar schreef de 87-jarige heemkundige Jan Ickenroth, een van de meest productieve jaarboekschrijvers, zoal over in de veertig jaren dat hij lid is van de HVMS? Herman Bors interviewde hem.
-In welke tak van motorsport mag Gyan Doensen (14) uit Swalmen zich wereldkampioen noemen? En hoeveel Swalmer kinderen doen mee aan het jaarlijkse Kindervakantiewerk?
Te lezen in ‘Wat gebeurde in Swalmen in juli, augustus en september 2022’.
-Waarmee werd de op 3 juni 2022 overleden Swalmer keramist Joop Crompvoets, die ‘het vuur en de vlammen wilde terugzien in zijn werk’, vooral bekend? Een uitgebreid interview met zijn echtgenote Margarette door de redactie van Biejeingezeumerd.
-Welke buurtschap gaf een fraaie herinneringstegel uit bij het veertigjarig bestaan in 1985 en hoeveel kostte een donateurskaart van Zwem- en poloclub Eszet Swalmen in 1963? Leuk om te bewaren.
-Nog steeds niet gekeken op de website van AEZEL en de daar gepresenteerde voorbeeldcollecties? Toch een must voor geïnteresseerden in erfgoed in brede zin. Nieuw is de videoanimatie van de veranderingen in Roermond tussen 1840 en 2007, waarin elke seconde een jaar later wordt getoond. En misschien wil wel iemand vrijwilliger worden om de site verder in te vullen? www.aezel.eu
-Is er een kans om de oude waterput in Ouddorp in ere te herstellen? Wiel Luys pleit ervoor.
-Wat kun je zoal schrijven aan de Kerstman? Annelies Hermans deed dat in een dialectgedicht.
Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl ; info@maas-enswalmdal.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in de verenigingslokalen.

Nacht van de Nacht 2022

Zeer geslaagde Nacht van de Nacht wandeling

Zo’n 30 personen namen deel aan een interessante wandeling met een bijna volle maan en een bijna heldere hemel. Door het Groenewoud, over de Bosberg en door het Wandelpark ging de route. Frans en o.g. hadden in de voorbereiding leuke items bedacht, die goed tot hun recht kwamen. Het was beslist weer een originele wandeling.

Ook de nazit rond het kampvuur met de lekker warm gemaakte soep, die precies goed op temperatuur was, was een mooi eind.

Dank dus voor Frans, voor Herm om de soep en het kampvuur in orde te brengen en voor Wies voor het beschikbaar stellen van haar paradijsje langs de Swalm.

 

Als vanouds organiseert de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen in samenwerking met de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal in het kader van de Nacht van de Nacht een nachtwandeling om aandacht te vragen voor het belang van nachtelijke duisternis.
Dit jaar starten we op zaterdag 5 november a.s. om 21.30 uur vanaf de parkeerplaats naast het gebouw het Groenewoud, Groenewoud 4 te Swalmen. De wandeling zal tot ca. 23.30 uur duren. Na afloop van de wandeling is er de gelegenheid voor een gezellige nazit met soep bij een kampvuurtje.
In en rondom het Groenewoud zullen we onder leiding van een gids een nachtwandeling maken door de bossen. We zullen tijdens deze wandeling op allerlei manieren gebruik maken van onze zintuigen om ondanks de nachtelijke duisternis, toch goed en veilig te wandelen. Ook zullen we aandacht geven hoe we in het nachtelijk duister toch dieren kunnen waarnemen. Eveneens zullen we kijken naar de verschijnselen die juist de nachtelijke duisternis ‘lichter’ maken.
Op zaterdag 5 november is het bijna volle maan. We zullen dan ook afhankelijk van de mate van bewolking toch behoorlijk wat licht hebben in de nacht. Dit maakt de wandeling niet minder leuk. Al de activiteiten zullen met grote aandacht Corona-proof gedaan worden.
Wie wil deelnemen dient zich aan te melden via gencjonkman@gmail.com.

Uitslag Rabo Club Support 2022

Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen bedankt de leden van de Rabobank

Via de actie Rabobank ClubSupport mochten wij € 242,74 in ontvangst nemen. Het bestuur van de MHVS wil hiervoor Rabobank Roermond – Echt hartelijk bedanken, maar zeker ook de Rabobank-leden die in het kader van deze actie op ons gestemd hebben. Wij zullen dit bedrag aanwenden voor publicaties, natuuractiviteiten en andere zaken in het belang van de Swalmer gemeenschap.

Biejeingezeumerd 2022-3

Biejeingezeumerd 2022 nr. 3 verschenen.


Biejeingezeumerd is het gezamenlijk verenigingsblad van Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen en Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Deze keer o.a. het verenigingsnieuws met enkele schenkingen, een in memoriam van Piet Colberts van de werkgroep Kruisen en Kapellen, een verslag van de Open Tuinendag op kasteel Hillenraad en het (restant)jaarprogramma. Verder:
-Wim van Diepen kwam tot de ontdekking dat de ondernemende vrouwen van de familie Colberts uit Belfeld het wel erg zwaar voor de kiezen hebben gehad. Een verhaal over de nakomelingen van Johannes Colberts en Anna Rijvers en hun nakomelingen.
-Uit de oude doos een foto van de in 2001 gehouden reünie van basisschool De Mortel/H.Hartschool in Swalmen.
– Els Janssen-van Avesaath dook in de historie van de in 1945 opgerichte buurtvereniging St. Lucas. Geniet van het smakelijk geschreven, uitvoerige verslag van een buurtavond in 1947 door toenmalig secretaris Johan van Ee, dat indertijd ook naar de vijf Swalmer militairen in Nederlands-Indië werd gestuurd.
-Wat gebeurde in Swalmen in april, mei en juni 2022. Wie kregen er een lintje in Swalmen, welk koor verzorgde een jubileumconcert en wat was het eerste evenement op het terrein achter het stationsgebouw?
-Naar aanleiding van het artikel over de boombeelden in nr 2 werden nog twee beelden van Roel van Wijlick in Swalmen getipt.
-Een lezeres stuurde een krantenartikel met foto uit 1973 met als kop ‘Gekke records gebroken’. En daarbij de vraag wie er meer over weet te vertellen.
-In de rubriek ‘Zo was het’ een foto van de Markt in Reuver in de jaren 60 en dezelfde plek na de recente renovatie.
-Van Lisa Naus het dialectgedicht ‘Lere’. Door de lesse van ’t laeve maaks se dich vanalles eige waat se neet op sjool höbs geleerd.
-Het AEZEL-project begint steeds meer vorm te krijgen. De afkorting staat voor Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen. De site www.aezel.eu is een eldorado voor liefhebbers van erfgoedinformatie, genealogie, begraafplaatsen, grafheuvels, stolpersteine enz. Zoeken in de database is leuk en leerzaam.

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Exemplaren voor niet-leden zijn verkrijgbaar via redactie@mhvs.nl; info@maas.enswalmdal.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in de verenigingslokalen.

Rabo Club Support 2022

Steun de MHVS bij Rabo Club Support
 
Van 5 tot 27 september 2022 is er weer de stemperiode van de Rabo Club Support ter ondersteuning van het verenigingsleven. De leden van de coöperatieve Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op verenigingen en stichtingen die zij willen steunen. Wij hopen dat ook de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen uw steun mag ontvangen. De MHVS kan zich met deze steun, financieel vertaald door deze bank, blijvend inzetten voor heemkunde, cultuurhistorie, landschap en natuur. Hiermee verzorgen we voor Swalmen, Boukoul en Asselt excursies, open monumentendagen, tentoonstellingen, publicaties en dat de rijke historie van Swalmen levend blijft. Daarom vragen u te stemmen
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport op de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen.

Biejeingezeumerd 2022-2 beschikbaar

Het tweede nummer van de vijftiende jaargang van het gezamenlijk tijdschrift van Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal en Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen is verschenen. Naast het verenigingsnieuws (zoals de koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Peter Bors), foto’s, schenkingen (zoals de burgemeesterszetel uit de oude raadszaal van Swalmen) en het jaarprogramma (onder voorbehoud) staan er weer de nodige interessante artikelen in.


-Wim van Diepen dook in de geschiedenis van het oude veerhuis in Belfeld en zijn bewoners.
-Riky Simons-Julicher ontmoette kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick terwijl die aan het werk was om nieuwe boombeelden te maken in het wandelpark achter het zwembad in Swalmen. Een mooie gelegenheid voor een interview.
-Het tweede deel van het interview dat Wim Rovers hield met Wiel Strous, een van de uitgezonden Reuverse militairen naar Indonesië in 1948.
-Uit de oude doos deze keer een klassenfoto uit 1947-1948 met de kleuterklas van juf Christians in Swalmen.
-Gemengd koor a Cappella uit Swalmen bestaat veertig jaar. Hannie Janssen zette een aantal hoogtepunten en activiteiten van deze vereniging bij elkaar.
-De vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas legt uit hoe er op een natuurvriendelijker wijze bermen en beekkanten gemaaid kunnen worden.
-Het tweede deel van het verhaal over het Midden-Limburgs Volkstoneel, dat slechts 13 jaar heeft bestaan. Met een mooie archieffoto van het interieur van de toenmalige harmoniezaal in Swalmen.
-Het AEZEL-project wordt steeds interessanter. Aezel staat voor Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen. Je kunt op deze site bijvoorbeeld zoeken naar je eigen woning, grootte van percelen en de eigenaren. Een update.
-Bergemuuske en versjtöpperke sjpele kennen we nog wel. Maar hoe komen we aan het oudere dialectwoord ‘tieleposse’ voor dit spel? Paul Bloemen zocht het uit en ontdekte een verband met korenschoven.
-Pieter Huijbers ontdekte dat twee Reuverse klassenfoto’s en een reüniefoto in Biejeingezeumerd 2021-4 wel erg veel met elkaar te maken hadden. Hij rustte niet voordat hij precies had uitgezocht wie alle jaren bij elkaar in de klas hadden gezeten en wie nog steeds banden onderhouden.

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl ; info@maas-enswalmdal.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in de verenigingslokalen.

Open Tuinen kasteel Hillenraad

Open Tuinen bij Kasteel Hillenraad op zondag 19 juni 2022


Op zondag 19 juni a.s. zijn vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur de tuinen bij Kasteel Hillenraad te Swalmen geopend voor het publiek. Tijdens deze Open Tuinendag kan het publiek onder leiding van gidsen de tuinen bezoeken en toelichting krijgen op de historie van de tuinen en de gebouwen.


De Open Tuinendag zal worden opgeluisterd met muzikale optredens van de beide harmonieën van Swalmen en Boukoul. Er is catering aanwezig. De toegang is gratis. Kasteel Hillenraad is gelegen aan de Hillenraederlaan 12 te Swalmen.


De Open Tuinen Hillenraad gebeurt in een nauwe samenwerking met de eigenaar van Landgoed Hillenraad, de heer Thibaud de Guerre, Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen en de beide Harmonieën. De eigenaar stelt graag in deze vorm de tuinen open voor het publiek. Gewoonlijk zijn de tuinen niet toegankelijk, omdat het kasteel gebruikt wordt voor privébewoning. De tuinen zijn in juni op veel plekken mooi in bloei. Kasteel Hillenraad kent een lange geschiedenis en hiervan is nog veel aanwezig en valt met een informatieve toelichting goed te beleven. De MHVS is met een informatiestand aanwezig op de binnenplaats van Kasteel Hillenraad.


De Koninklijke Harmonie St. Caecilia Swalmen en de Harmonie Amicitia Boukoul zullen optredens verzorgen op de binnenplaats. Ook zal het gezamenlijk jeugdorkest van beide harmonieën, Boezjwa, gaan optreden. De muzikale optredens starten om 13.00 uur en zullen duren tot 15.20 uur; tussendoor zijn er pauzes. Door het ondersteuningscomité van de harmonie wordt catering verzorgd met koffie, fris en bier.


De organisatoren hopen dat veel mensen gebruik zullen maken van de Open Tuinen Hillenraad.
Voor nadere info: info@mhvs.nl

foto: Hans Simons

Hemelvaartsdagfietstocht

Hemelvaartsdagfietstocht van Swalmen naar Tegelen en Steyl

Op donderdag 26 mei a.s. wordt de bekende Hemelvaartsdagfietstocht vanuit Swalmen weer gehouden. Er wordt om 10.00 uur gestart vanaf de Markt in Swalmen. De tocht gaat via de Swalmerbossen en het Nederlands-Duitse natuurgebied langs de Witte Steen naar Tegelen.
Deelnemers uit Reuver kunnen om 10.30 uur vanaf de Witte Steen te Reuver meefietsen met de tocht. In Tegelen komen we langs Kasteel De Holtmühle en het Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen.
Bij de Jochumhof in Steyl kunnen we de botanische tuinen bekijken en bestaat er de mogelijkheid om een lunch te gebruiken of de eigen lunch te nuttigen.
Hierna gaan we weer terug via een route langs de Maas en zoveel mogelijk door de natuur. Gedurende de tocht zullen we bij interessante locaties informatie verstrekken.
Deelname is gratis. Iedereen is welkom, ook niet leden en ook fietsers met e-bikes. We rijden over verharde en half verharde wegen. De totale afstand is ca. 40 km. We zijn om 15.00 uur weer terug in Swalmen.

De fietstocht wordt georganiseerd door de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen. Voor info: info@mhvs.nl.