Category Archives: Geen categorie

Hemelvaartsdagfietstocht

Hemelvaartsdagfietstocht van Swalmen naar Tegelen en Steyl

Op donderdag 26 mei a.s. wordt de bekende Hemelvaartsdagfietstocht vanuit Swalmen weer gehouden. Er wordt om 10.00 uur gestart vanaf de Markt in Swalmen. De tocht gaat via de Swalmerbossen en het Nederlands-Duitse natuurgebied langs de Witte Steen naar Tegelen.
Deelnemers uit Reuver kunnen om 10.30 uur vanaf de Witte Steen te Reuver meefietsen met de tocht. In Tegelen komen we langs Kasteel De Holtmühle en het Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen.
Bij de Jochumhof in Steyl kunnen we de botanische tuinen bekijken en bestaat er de mogelijkheid om een lunch te gebruiken of de eigen lunch te nuttigen.
Hierna gaan we weer terug via een route langs de Maas en zoveel mogelijk door de natuur. Gedurende de tocht zullen we bij interessante locaties informatie verstrekken.
Deelname is gratis. Iedereen is welkom, ook niet leden en ook fietsers met e-bikes. We rijden over verharde en half verharde wegen. De totale afstand is ca. 40 km. We zijn om 15.00 uur weer terug in Swalmen.

De fietstocht wordt georganiseerd door de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen. Voor info: info@mhvs.nl.

Actieve vrijwilligers gezocht

40 jaar Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen

Het bestuur, de werkgroepen geschiedenis, natuur en redactie zoeken nieuwe actieve leden.

Geacht verenigingslid en/of geïnteresseerde lezer,

Wij waarderen het ten zeerste dat u al zoveel jaren het werk van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen steunt middels lidmaatschap en donaties. Wij voelen ons daarmee gesteund in de activiteiten die wij voor de heemkunde, lokale geschiedschrijving, natuur en milieu doen.

Zoals in meerdere verenigingen het geval is, slaat ook in onze vereniging de vergrijzing toe waardoor het aantal actieve leden daalt. Mocht u uw interesse voor onze activiteiten ook willen vergroten door actief te zijn bij een van de werkgroepen, dan bent u daar van harte welkom. Binnen de werkgroepen is er veelal de mogelijkheid om binnen de ruime doelen van de vereniging uw persoonlijke interesses verder te ontwikkelen.

Wij komen graag met u in contact. Op dinsdagmiddag is ons verenigingslokaal, gelegen aan de Stationsstraat 15 te Swalmen, geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Loop vrijblijvend eens binnen voor informatie over onze activiteiten; koffie en thee staan klaar. Neem ook een kijkje op onze facebook.com/Mhvs.Swalmen.

Of maak uw belangstelling kenbaar via een e-mail naar: info@mhvs.nl.

Het bestuur en de werkgroepen van de MHVS

Jaarvergadering 2022

Jaarvergadering Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen 2022

Het bestuur nodigt de leden van de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen bij deze uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen. Deze vergadering wordt gehouden op:

vrijdag 13 mei 2022 om 20:00 uur
Zaal ’t Klumpke, Rijksweg Zuid 40 te Swalmen
entree via zij-ingang, evt. achterom parkeren
Inloop vanaf 19:30 uur

Wie de stukken voor de jaarvergadering per mail wil ontvangen dient een mail te sturen naar secretaris@mhvs.nl. Dan wordt voor de jaarvergadering het geheel toegestuurd.

Avondopenstelling

Op verzoek van diverse Swalmenaren willen wij als proef 3 avonden ons verenigingslokaal, Stationsstraat 15 te Swalmen, openstellen voor mensen die werken en overdag niet in de gelegenheid zijn op de dinsdagmiddag te komen.
In de maanden april, mei en juni zijn wij open van 19.00-21.00 u, te weten woensdagavond 20 april, 18 mei en 22 juni. Zodat er gesnuffeld kan worden in het fotoarchief, overlijdens- en bidprentjesarchief, tijdschriften of de bibliotheek.
 
Voor alle volledigheid: wij blijven op de vaste dinsdagmiddag gewoon geopend.
 
Werkgroep Geschiedenis MHVS

Biejeingezeumerd 2022-1 is verschenen

Het eerste nummer van de vijftiende jaargang van het gezamenlijk tijdschrift van Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen is verschenen met op de nieuwe kaft twee toepasselijke foto’s en een drietal schilderijen van locaties uit ons werkgebied. Naast het verenigingsnieuws met o.a. een bericht over de fusievoortgang en het jaarprogramma staan er weer verschillende interessante artikelen in, uiteraard voorzien van het nodige fotomateriaal.
-Hoe verging het onze jongens in Nederlands Indië tussen 1946 en 1950? Wim Rovers interviewde in 2017 de vorig jaar overleden Reuverse militair Wiel Strous. In het eerste deel leven we mee met de de bemanning tijdens de 35 dagen durende zeereis. En waarom kwam Neptunus aan boord?
-Zijn er nog speciale dingen gebeurd in Swalmen? U leest het in de kroniek van Swalmen van de laatste drie maanden van 2021. Wie kreeg De Swalmenaar uitgereikt?
-Wat wordt er zoal geschonken aan onze vereniging. Onder anderen een vaandel uit 1979 van zaate hermenie De Lètste Aom, met bijhorend verhaal van Jack van Gerven. En meteen ook een foto voor de oude doos. Verder een nota uit 18 mei 1880 uit het archief van De Koet in Swalmen.
-In de jaren ’50 van de vorige eeuw werd er ijverig toneelgespeeld in Swalmen. Els Janssen-van Avesaath dook in de geschiedenis van het Midden-Limburgs Volkstoneel. Er werden toneelstukken opgevoerd met titels als Gebroeders Kalkoen, Het witte legioen, Als een poesje, of Amor verhandelt Peppels. Als je de korte inhoudbeschrijvingen leest, weet je dat dat lachen moet zijn geweest voor het publiek.
-Annelies Hermans hield een interview met Sjraar van Beek over zijn bedrijf De Wassum op de Beatrixhoeve achter Boukoul. Hoewel hij 1500 schapen op deze locatie houdt, noemt hij zichzelf geen herder, maar ecoloog, eigenaar van een begrazingsbedrijf en landschapsbeheerder. Iets positiefs teweeg brengen voor het milieu is zijn passie.
-Nabij de buurtschap Ronckenstein heeft de gemeente Beesel een plek beschikbaar gesteld voor de aanleg van een burgerbos. Jan Vullers vertelt over de bedoeling van dit project om elk jaar een aantal bomen te planten die herinneren aan een speciale gebeurtenis in het leven van mensen.
-Uit het MHVS-archief is door Els Janssen-van Avesaath een lijst van namen en adressen van Swalmer bewoners samengesteld die tijdens de evacuatie in Boijl verbleven. Heel graag vernemen ze in Boijl of er nog mensen zijn die daar toendertijd verbleven en hun verhaal zouden willen vertellen.
-Twee gedichten over dezelfde boom op de hoek Kruiskamp/Oudeweg in Swalmen. Een Nederlandstalig van mevr. An Geenen-Geraedts uit 1973 en een dialectgedicht van Els Janssen-van Avesaath in de coronatijd.
-Soms kom je een leuke foto tegen waarbij je je afvraagt wie daarop staan afgebeeld. Dat overkwam Frits Hebben bij het zien van een duikfoto van zwembad De Bercken. Peter Simons wist hem een en ander te vertellen over een onofficiële duikclub rond 1968.
-In Belfeld werd in 1945 het café van Ben en Trautje Jacobs aan de Rijksweg Zuid totaal vernield door het oorlogsgeweld. Wim van Diepen wist echter de nodige gegevens en anekdotes te achterhalen, onder anderen over hun bekendste gast, de schilder Kees Baard.
-Uit de nalatenschap van Mathieu Simons kreeg de MHVS van diens dochter Marleen Suilen-Simons een fraaie ganglamp: een bronzen frame met gekleurd glaswerk. Marleen vertelde aan Els Janssen-van Avesaath over het leven en werk van haar vader.
-In Beesel heeft een gebied nabij de Bovenste Solbergweg de naam Caeffert. Paul Bloemen legt uit waarom hij een Latijnse verklaring vermoedt voor dit gebied en tevens voor de nabijgelegen vijver, de Mortel genaamd.
Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl; info@maas.enswalmdal.nl of in de boekhandel.

Fusie nieuws

Beste leden,

De fusiebesprekingen worden voor onbepaalde tijd geparkeerd. Beide verenigingen bestaan inmiddels meer dan 40 jaar en hebben in deze tijd een eigen werkwijze en structuur opgebouwd, met elk hun eigen aanpak, autonomie, hiërarchie en zelfredzaamheid. Op diverse terreinen wordt al samengewerkt. Ons gezamenlijk ledenblad is daar een goed voorbeeld van. Wij willen de leden in de ledenvergadering voorstellen om de samenwerking verder uit te breiden, waardoor er op een natuurlijke manier een integratie kan ontstaan. Waardoor uitstel geen afstel hoeft te worden, maar er een moment ontstaat waarin het voor allen goed voelt.

We danken alle leden die in de laatste twee jaar constructief hebben meegedacht en in het bijzonder de vier leden, Gerard Jonkman, Els Janssen, Jan Geerlings en Geert Franssen, die veel voorbereidend werk hiervoor hebben verricht.

Bestuur Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal

Bestuur Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen

 

Biejeingezeumerd 2021-4 is verschenen

Het nieuwste gezamenlijk kwartaalblad van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen en Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal is verschenen.

Naast het verenigingsnieuws met o.a. het jaarprogramma, het veertigjarigjubileum van de MHVS, afscheid van HVMS-voorzitter Henri Smeets, presentatie van de nieuwe voorzitter Léon Emans en de nieuwe verenigingsruimte, krijgt de lezer antwoord op vragen als:

  • Welke hobby’s had de in september overleden initiatiefnemer van het Zjwaams Waordebook Henk Meuffels behalve taal nog meer?
  • Wat is er onlangs zoal geschonken aan de MHVS?
  • Wat is er in juni 2021 gebeurd om de sporen van het oude middeleeuwse zaalkerkje van Leeuwen (Reuver) in het terrein zichtbaar te maken?
  • Welke gedachten komen zoal naar boven tijdens een heerlijke najaarswandeling door het Groenewoud?
  • Welke Swalmenaar kreeg de hoge pauselijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Sint-Sylvester uitgereikt en waarom? Wat gebeurde er zoal in Swalmen in de maanden juli, augustus en september
  • Hadden Belfeldenaren rond 1900 meer dorst en wat deed de overheid om drankmisbruik terug te dringen? En hoe is het de eerdere uitbaters van café Juliana vergaan?
  • Wie staan er op een schoolfoto van de bewaarschool in Reuver omstreeks 1954?
  • Hoe zijn Thijs en Wilma op den Camp-Koelen terecht gekomen in café Wilhelmina en hoe kijken ze terug op de 46 jaren dat ze uitbater waren van dit café?
  • Waar in Duitsland en bij welke gelegenheid werd het lied van Reuvernaar Nol Wassen† ‘Gaetje inne hèk’ gepresenteerd om het Limburgs te vertegenwoordigen?
  • Hoe zien de jongens van de zesde klas in 1960 van de Lambertusschool in Reuver er 61 jaar later uit?

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in het  verenigingslokaal.