Category Archives: Geen categorie

Rabo Club Support 2022

Steun de MHVS bij Rabo Club Support
 
Van 5 tot 27 september 2022 is er weer de stemperiode van de Rabo Club Support ter ondersteuning van het verenigingsleven. De leden van de coöperatieve Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op verenigingen en stichtingen die zij willen steunen. Wij hopen dat ook de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen uw steun mag ontvangen. De MHVS kan zich met deze steun, financieel vertaald door deze bank, blijvend inzetten voor heemkunde, cultuurhistorie, landschap en natuur. Hiermee verzorgen we voor Swalmen, Boukoul en Asselt excursies, open monumentendagen, tentoonstellingen, publicaties en dat de rijke historie van Swalmen levend blijft. Daarom vragen u te stemmen
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport op de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen.

Biejeingezeumerd 2022-2 beschikbaar

Het tweede nummer van de vijftiende jaargang van het gezamenlijk tijdschrift van Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal en Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen is verschenen. Naast het verenigingsnieuws (zoals de koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Peter Bors), foto’s, schenkingen (zoals de burgemeesterszetel uit de oude raadszaal van Swalmen) en het jaarprogramma (onder voorbehoud) staan er weer de nodige interessante artikelen in.


-Wim van Diepen dook in de geschiedenis van het oude veerhuis in Belfeld en zijn bewoners.
-Riky Simons-Julicher ontmoette kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick terwijl die aan het werk was om nieuwe boombeelden te maken in het wandelpark achter het zwembad in Swalmen. Een mooie gelegenheid voor een interview.
-Het tweede deel van het interview dat Wim Rovers hield met Wiel Strous, een van de uitgezonden Reuverse militairen naar Indonesië in 1948.
-Uit de oude doos deze keer een klassenfoto uit 1947-1948 met de kleuterklas van juf Christians in Swalmen.
-Gemengd koor a Cappella uit Swalmen bestaat veertig jaar. Hannie Janssen zette een aantal hoogtepunten en activiteiten van deze vereniging bij elkaar.
-De vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas legt uit hoe er op een natuurvriendelijker wijze bermen en beekkanten gemaaid kunnen worden.
-Het tweede deel van het verhaal over het Midden-Limburgs Volkstoneel, dat slechts 13 jaar heeft bestaan. Met een mooie archieffoto van het interieur van de toenmalige harmoniezaal in Swalmen.
-Het AEZEL-project wordt steeds interessanter. Aezel staat voor Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen. Je kunt op deze site bijvoorbeeld zoeken naar je eigen woning, grootte van percelen en de eigenaren. Een update.
-Bergemuuske en versjtöpperke sjpele kennen we nog wel. Maar hoe komen we aan het oudere dialectwoord ‘tieleposse’ voor dit spel? Paul Bloemen zocht het uit en ontdekte een verband met korenschoven.
-Pieter Huijbers ontdekte dat twee Reuverse klassenfoto’s en een reüniefoto in Biejeingezeumerd 2021-4 wel erg veel met elkaar te maken hadden. Hij rustte niet voordat hij precies had uitgezocht wie alle jaren bij elkaar in de klas hadden gezeten en wie nog steeds banden onderhouden.

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl ; info@maas-enswalmdal.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in de verenigingslokalen.

Open Tuinen kasteel Hillenraad

Open Tuinen bij Kasteel Hillenraad op zondag 19 juni 2022


Op zondag 19 juni a.s. zijn vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur de tuinen bij Kasteel Hillenraad te Swalmen geopend voor het publiek. Tijdens deze Open Tuinendag kan het publiek onder leiding van gidsen de tuinen bezoeken en toelichting krijgen op de historie van de tuinen en de gebouwen.


De Open Tuinendag zal worden opgeluisterd met muzikale optredens van de beide harmonieën van Swalmen en Boukoul. Er is catering aanwezig. De toegang is gratis. Kasteel Hillenraad is gelegen aan de Hillenraederlaan 12 te Swalmen.


De Open Tuinen Hillenraad gebeurt in een nauwe samenwerking met de eigenaar van Landgoed Hillenraad, de heer Thibaud de Guerre, Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen en de beide Harmonieën. De eigenaar stelt graag in deze vorm de tuinen open voor het publiek. Gewoonlijk zijn de tuinen niet toegankelijk, omdat het kasteel gebruikt wordt voor privébewoning. De tuinen zijn in juni op veel plekken mooi in bloei. Kasteel Hillenraad kent een lange geschiedenis en hiervan is nog veel aanwezig en valt met een informatieve toelichting goed te beleven. De MHVS is met een informatiestand aanwezig op de binnenplaats van Kasteel Hillenraad.


De Koninklijke Harmonie St. Caecilia Swalmen en de Harmonie Amicitia Boukoul zullen optredens verzorgen op de binnenplaats. Ook zal het gezamenlijk jeugdorkest van beide harmonieën, Boezjwa, gaan optreden. De muzikale optredens starten om 13.00 uur en zullen duren tot 15.20 uur; tussendoor zijn er pauzes. Door het ondersteuningscomité van de harmonie wordt catering verzorgd met koffie, fris en bier.


De organisatoren hopen dat veel mensen gebruik zullen maken van de Open Tuinen Hillenraad.
Voor nadere info: info@mhvs.nl

foto: Hans Simons

Hemelvaartsdagfietstocht

Hemelvaartsdagfietstocht van Swalmen naar Tegelen en Steyl

Op donderdag 26 mei a.s. wordt de bekende Hemelvaartsdagfietstocht vanuit Swalmen weer gehouden. Er wordt om 10.00 uur gestart vanaf de Markt in Swalmen. De tocht gaat via de Swalmerbossen en het Nederlands-Duitse natuurgebied langs de Witte Steen naar Tegelen.
Deelnemers uit Reuver kunnen om 10.30 uur vanaf de Witte Steen te Reuver meefietsen met de tocht. In Tegelen komen we langs Kasteel De Holtmühle en het Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen.
Bij de Jochumhof in Steyl kunnen we de botanische tuinen bekijken en bestaat er de mogelijkheid om een lunch te gebruiken of de eigen lunch te nuttigen.
Hierna gaan we weer terug via een route langs de Maas en zoveel mogelijk door de natuur. Gedurende de tocht zullen we bij interessante locaties informatie verstrekken.
Deelname is gratis. Iedereen is welkom, ook niet leden en ook fietsers met e-bikes. We rijden over verharde en half verharde wegen. De totale afstand is ca. 40 km. We zijn om 15.00 uur weer terug in Swalmen.

De fietstocht wordt georganiseerd door de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen. Voor info: info@mhvs.nl.

Actieve vrijwilligers gezocht

40 jaar Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen

Het bestuur, de werkgroepen geschiedenis, natuur en redactie zoeken nieuwe actieve leden.

Geacht verenigingslid en/of geïnteresseerde lezer,

Wij waarderen het ten zeerste dat u al zoveel jaren het werk van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen steunt middels lidmaatschap en donaties. Wij voelen ons daarmee gesteund in de activiteiten die wij voor de heemkunde, lokale geschiedschrijving, natuur en milieu doen.

Zoals in meerdere verenigingen het geval is, slaat ook in onze vereniging de vergrijzing toe waardoor het aantal actieve leden daalt. Mocht u uw interesse voor onze activiteiten ook willen vergroten door actief te zijn bij een van de werkgroepen, dan bent u daar van harte welkom. Binnen de werkgroepen is er veelal de mogelijkheid om binnen de ruime doelen van de vereniging uw persoonlijke interesses verder te ontwikkelen.

Wij komen graag met u in contact. Op dinsdagmiddag is ons verenigingslokaal, gelegen aan de Stationsstraat 15 te Swalmen, geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Loop vrijblijvend eens binnen voor informatie over onze activiteiten; koffie en thee staan klaar. Neem ook een kijkje op onze facebook.com/Mhvs.Swalmen.

Of maak uw belangstelling kenbaar via een e-mail naar: info@mhvs.nl.

Het bestuur en de werkgroepen van de MHVS

Jaarvergadering 2022

Jaarvergadering Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen 2022

Het bestuur nodigt de leden van de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen bij deze uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen. Deze vergadering wordt gehouden op:

vrijdag 13 mei 2022 om 20:00 uur
Zaal ’t Klumpke, Rijksweg Zuid 40 te Swalmen
entree via zij-ingang, evt. achterom parkeren
Inloop vanaf 19:30 uur

Wie de stukken voor de jaarvergadering per mail wil ontvangen dient een mail te sturen naar secretaris@mhvs.nl. Dan wordt voor de jaarvergadering het geheel toegestuurd.

Avondopenstelling

Op verzoek van diverse Swalmenaren willen wij als proef 3 avonden ons verenigingslokaal, Stationsstraat 15 te Swalmen, openstellen voor mensen die werken en overdag niet in de gelegenheid zijn op de dinsdagmiddag te komen.
In de maanden april, mei en juni zijn wij open van 19.00-21.00 u, te weten woensdagavond 20 april, 18 mei en 22 juni. Zodat er gesnuffeld kan worden in het fotoarchief, overlijdens- en bidprentjesarchief, tijdschriften of de bibliotheek.
 
Voor alle volledigheid: wij blijven op de vaste dinsdagmiddag gewoon geopend.
 
Werkgroep Geschiedenis MHVS

Biejeingezeumerd 2022-1 is verschenen

Het eerste nummer van de vijftiende jaargang van het gezamenlijk tijdschrift van Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen is verschenen met op de nieuwe kaft twee toepasselijke foto’s en een drietal schilderijen van locaties uit ons werkgebied. Naast het verenigingsnieuws met o.a. een bericht over de fusievoortgang en het jaarprogramma staan er weer verschillende interessante artikelen in, uiteraard voorzien van het nodige fotomateriaal.
-Hoe verging het onze jongens in Nederlands Indië tussen 1946 en 1950? Wim Rovers interviewde in 2017 de vorig jaar overleden Reuverse militair Wiel Strous. In het eerste deel leven we mee met de de bemanning tijdens de 35 dagen durende zeereis. En waarom kwam Neptunus aan boord?
-Zijn er nog speciale dingen gebeurd in Swalmen? U leest het in de kroniek van Swalmen van de laatste drie maanden van 2021. Wie kreeg De Swalmenaar uitgereikt?
-Wat wordt er zoal geschonken aan onze vereniging. Onder anderen een vaandel uit 1979 van zaate hermenie De Lètste Aom, met bijhorend verhaal van Jack van Gerven. En meteen ook een foto voor de oude doos. Verder een nota uit 18 mei 1880 uit het archief van De Koet in Swalmen.
-In de jaren ’50 van de vorige eeuw werd er ijverig toneelgespeeld in Swalmen. Els Janssen-van Avesaath dook in de geschiedenis van het Midden-Limburgs Volkstoneel. Er werden toneelstukken opgevoerd met titels als Gebroeders Kalkoen, Het witte legioen, Als een poesje, of Amor verhandelt Peppels. Als je de korte inhoudbeschrijvingen leest, weet je dat dat lachen moet zijn geweest voor het publiek.
-Annelies Hermans hield een interview met Sjraar van Beek over zijn bedrijf De Wassum op de Beatrixhoeve achter Boukoul. Hoewel hij 1500 schapen op deze locatie houdt, noemt hij zichzelf geen herder, maar ecoloog, eigenaar van een begrazingsbedrijf en landschapsbeheerder. Iets positiefs teweeg brengen voor het milieu is zijn passie.
-Nabij de buurtschap Ronckenstein heeft de gemeente Beesel een plek beschikbaar gesteld voor de aanleg van een burgerbos. Jan Vullers vertelt over de bedoeling van dit project om elk jaar een aantal bomen te planten die herinneren aan een speciale gebeurtenis in het leven van mensen.
-Uit het MHVS-archief is door Els Janssen-van Avesaath een lijst van namen en adressen van Swalmer bewoners samengesteld die tijdens de evacuatie in Boijl verbleven. Heel graag vernemen ze in Boijl of er nog mensen zijn die daar toendertijd verbleven en hun verhaal zouden willen vertellen.
-Twee gedichten over dezelfde boom op de hoek Kruiskamp/Oudeweg in Swalmen. Een Nederlandstalig van mevr. An Geenen-Geraedts uit 1973 en een dialectgedicht van Els Janssen-van Avesaath in de coronatijd.
-Soms kom je een leuke foto tegen waarbij je je afvraagt wie daarop staan afgebeeld. Dat overkwam Frits Hebben bij het zien van een duikfoto van zwembad De Bercken. Peter Simons wist hem een en ander te vertellen over een onofficiële duikclub rond 1968.
-In Belfeld werd in 1945 het café van Ben en Trautje Jacobs aan de Rijksweg Zuid totaal vernield door het oorlogsgeweld. Wim van Diepen wist echter de nodige gegevens en anekdotes te achterhalen, onder anderen over hun bekendste gast, de schilder Kees Baard.
-Uit de nalatenschap van Mathieu Simons kreeg de MHVS van diens dochter Marleen Suilen-Simons een fraaie ganglamp: een bronzen frame met gekleurd glaswerk. Marleen vertelde aan Els Janssen-van Avesaath over het leven en werk van haar vader.
-In Beesel heeft een gebied nabij de Bovenste Solbergweg de naam Caeffert. Paul Bloemen legt uit waarom hij een Latijnse verklaring vermoedt voor dit gebied en tevens voor de nabijgelegen vijver, de Mortel genaamd.
Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl; info@maas.enswalmdal.nl of in de boekhandel.