Categorie archieven: Biejeingezeumerd

Berichten die met de Biejeingezeumerd te maken hebben.

Biejeingezeumerd 2021-1.

April 2021.

Biejeingezeumerd 2021-1 verkrijgbaar.

 

Het eerste nummer van de veertiende jaargang van het gezamenlijk tijdschrift van Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen is verschenen met op de vernieuwde kaft twee toepasselijke foto’s en een drietal schilderijen van locaties uit ons werkgebied.
Naast het verenigingsnieuws met o.a. een In memoriam voor Nic Douben en het jaarprogramma staan er weer verschillende interessante artikelen in, uiteraard voorzien van het nodige fotomateriaal.
-‘Klaar-overs’ zie je niet meer bij drukke oversteekplekken staan. Margriet Jacobs-Timmermans brigadierde bijna 25 jaar en vertelde daar uitgebreid over met Angelina Antić-Dijcks en Els Janssen-van Avesaath.
-Eveneens van Angelina en Els een verhaal over een bijzondere schenking aan de MHVS, namelijk een bokaal van keramiek uit het atelier van St. Joris. Welk team van welke vereniging won die in 1944 en waar verbleef deze bokaal al die tijd?
-Hans Simons vulde een bladzijde met leuke weetjes over de vink. Welk melodietje koppelt men in Swalmen aan het riedeltje van deze vogel en waarom heet een luistervink zo?
-Zijn er nog speciale dingen gebeurd in Swalmen? U leest het in de kroniek van Swalmen van de laatste drie maanden van 2020.
-Wim van Diepen zocht informatie over de Passerhof nabij het oorspronkelijk natuurgebied de Aalsbeek in Belfeld. De familie Benders opende er vrij snel na de aankoop in 1883 een herberg.
-Twee dialectgedichten deze keer. Els Janssen-van Avesaath schrijft over een gevelde reus in ’t Brook in Wielder; Lisa Naus typeert de huidige coronaperiode en biedt de lezer hoop voor ‘Sjtrakkes’.
-Uit de oude doos komt deze keer een foto van het Hopsjlokkersgezelschap uit 1989 met prins Fons I. Enkele namen ontbreken nog.
-Wim Hoezen laat ons weer meegenieten van een aantal 17de en 18de-eeuwse gerichtsprotocollen. Wie maakten in 1696 ‘crackeel en oploop’ in het huis van Jan Cruijsbergh en waarom werd Geurt Cruijsberg in datzelfde jaar ontslagen als schepen?
-Paul Bloemen vroeg zich af wat de oorsprong is van de uitdrukking ‘Emes de worm zaegene’. En wat heeft dat te maken met het groepje steenpuisten, genaamd ‘negenuiger’. Hij schreef daar een zeer interessante verhandeling over.

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl; info@maas.enswalmdal.nl of in de boekhandel. Onze verenigingslokalen zijn vanwege de coronamaatregelen momenteel gesloten.

Biejeingezeumerd 2020-4.

December 2020.

Biejeingezeumerd 2020-4 is verschenen.

Het nieuwste gezamenlijk kwartaalblad van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen en Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal is verschenen. Naast het verenigingsnieuws met o.a. het jaarprogramma krijgt de lezer antwoord op vragen als:
-Waarom werden de bevrijdingsfeesten in Swalmen pas in september 1945 gevierd? Te lezen in het verslag van de tentoonstelling; 75 jaar bevrijding.
-Wat is er onlangs zoal geschonken aan de MHVS?
-Hoe ontzettend giftig kan een tijgerslang zijn. Lei Litjens vertelt het in deze laatste aflevering van ‘Wij verlieten ons vaderland’.
-Benieuwd hoe de plek waar u nu woont er in 1840 uitzag? Zoek de kadastrale informatie op in Aezel.eu.
-Zijn er toekomstplannen voor kasteel Hillenraad? Werkt er nog een rentmeester, tuinman of jachtopziener zoals voorheen? Hoe ver reikt het grondbezit van Hillenraad? Hoe is de toestand van de bijbehorende bossen? De huidige eigenaren Thibaud de Guerre en Anastasia de Marchant et d’Ansembourg geven op deze en nog veel meer vragen openhartig antwoord in een uitgebreid interview.
-Wie deden er in 1958 zoal mee aan het door de Hopsjlokkers georganiseerde buuttekampioenschap en waarom deden Fred Ruyten en Dick Peters niet mee? Een bericht uit de Swalmbode van 11 jan. 1958.
-Hoeveel Reuverse, Beeselse en Swalmer jongemannen deden dienst in Nederlands Indie in 1948, hoe verging het hun en hoe werden ze van informatie van het thuisfront voorzien? De werkgroep ‘bijzondere etalageprojecten’ heeft ‘Onze jongens in Indie’ als nieuw onderwerp gekozen.
-Wie staan er op een groepsfoto van Carnaval 1955 in Reuver-Offenbeek? Daarop hoopt de redactie antwoord te krijgen van lezers.
-Waarom halen we met Kerstmis graag groen in huis en welke planten horen daar van oudsher bij?
-Wie kregen de pauselijke onderscheiding Pro ecclesia et Pontifice en wat gebeurde zoal in Swalmen in de maanden juli, augustus en september?
-Wie werd op 1 juni 1739 sonder eenighe de minste redenen mit de haeren gevat ende soodenigh in sijn aengesicht geslaegen ende gekrats dat hem het bloedt van sijn gesicht over sijne kleederen ende halsdoeck geloopen heeft?
-Hoe verging het Coen Schoeren uit Reuver nadat hij zich in 1921 aanmeldde bij het K.N.I.L. en met zijn meisje Leen Neuen een militaire carriere in Nederlands Indie opbouwde?
-Hoe verging het de actieve Belfeldse burgemeester Rudolf Harbers na zijn benoeming op 7 juli 1932?
-Wie kent niet Wim van Jan van Sjtappes-Marie? Paul Bloemen dook in dit typisch Limburgs fenomeen om persoonsnamen te laten volgen door ‘van’ en dan de familienaam met voornaam van een van de ouders.

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl; info@maas-enswalmdal.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in de verenigingslokalen.

Biejeingezeumerd 2020-3 verschenen.

Deze keer o.a.:
-Verenigingsnieuws. De besturen van beide verenigingen delen mee dat de geplande jubileumvieringen dit jaar opgeschort worden. Het jaarprogramma zal, afhankelijk van de richtlijnen van de overheid, al dan niet aangepast worden. Ook zijn er interessante schenkingen gedaan voor het oorlogsdossier, het overlijdensprentjesarchief en de verzameling Swalmer voorwerpen.
-Ooit geweten dat het grootste circus van Europa Tony Boltini Belfeldse roots heeft? Wim van Diepen dook in de geschiedenis van de familie Bolten. Lees meer …..