Category Archives: Activeiten MHVS

Tentoonstelling in Amaliahof te Swalmen

Tentoonstelling ‘75 jaar bevrijding Nooit meer oorlog’ en ‘Plekken van plezier’

U kunt t/m oktober 2022 in het restaurant van Woonzorgcentrum Amaliahof, Prins Willem Alexanderstraat 1, 6071 DW Swalmen de borden van ‘75 jaar bevrijding Nooit meer oorlog’ zien. De foto’s en bijbehorende teksten spreken voor zich. In 2020 werd in Swamen op kleine schaal 75 jaar bevrijding gevierd en in het Atrium van ons dorp hingen toen gedurende het weekend van 12 september deze fotoposters.

Tevens hangen in de gang van het centrum de 6 borden ‘Plekken van plezier’ die Swalmen in het verleden ooit had. Deze fotoposters zijn gemaakt ten behoeve van Open Monumentendag 15 september 2019 en heeft de MHVS toen opgehangen in het dorp bij de plek waar ze hoorden. Te zien zijn o.a. Beeckerhof en het zwembad.

Laat u verrassen. Het staat een ieder vrij om deze tentoonstelling te bezoeken en een kopje koffie te drinken in het restaurant van Woonzorgcentrum Amaliahof.

Krant ‘Nooit meer Oorlog’.

December 2020.

‘Nooit meer oorlog’ – 75 jaar bevrijding: binnenkort te koop. Bij Boekado Van Heijster, Hoogstraat 11-13 en bij de MHVS, Stationsstraat 15, zal dit boek begin december te koop zijn. Het boek wordt uitgegeven door de MHVS naar aanleiding van de tentoonstelling met als titel: ‘Nooit meer oorlog – 75 jaar bevrijding’. Deze was te zien september j.l. in het Atrium te Swalmen. Op dit moment ligt het bij drukkerij Grafigroep Zuid te Swalmen en wellicht is het nog voor Sinterklaas gereed. Voor de kerstdagen is het zeker te verkrijgen bij de boekhandel, en tevens bij het verenigingslokaal van de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen, op dinsdagmiddag tussen 14 tot 16 uur. Voor degene die nog eens terug wil kijken naar de beelden van de tentoonstelling, maar ook voor hen die deze fraaie expositie gemist hebben, is dit een tastbare herinnering aan de tijd rond de bevrijding van Swalmen in 1945. Het boek bevat een groot aantal foto’s uit die dagen, ook van de bevrijdingsfeesten en zal te koop zijn voor € 8,50. We wensen de kopers alvast veel kijk- en leesplezier.

Panelen Dr. Crasbornplein.

De panelen van de succesvolle tentoonstelling t.g.v. 75 jaar bevrijding hangen in de etalage van de voormalige supermarkt aan het Dr. Crasbornplein te Swalmen, zodat eenieder die nogmaals rustig kan bekijken. De panelen blijven tot 30 november hangen. Vanaf begin december is dit boek te koop bij de MHVS, in ons verenigingslokaal Stationsstraat 15, geopend iedere dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur, en bij van Heijster Boekado, Hoogstraat 11 te Swalmen.