Biejeingezeumerd

Vier maal per jaar verschijnt het verenigingsblad van de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen (MHVS).

Hierin worden allerlei wetenswaardigheden over natuur, landschap, cultuurhistorie en geschiedenis gepubliceerd.

Tevens is het een medium waarin het bestuur haar beleid en activiteiten kenbaar maakt.

 

Losse nummers zijn verkrijgbaar tegen betaling van € 4,50 exclusief portokosten. Deze zijn te verkrijgen via onze boekenkast,  in ons verenigingslokaal en de boekhandel, als ook te bestellen via ons mailadres redactie@mhvs.nl.

Van de verschillende jaargangen is de inhoudsopgave geplaatst.

Vaste rubrieken, zoals kroniek, jaarprogramma e.d. zijn niet opgenomen.

Kies hieronder de inhoudsopgave van het betreffende jaargang.

Vanaf 2021-3 vindt U hier ook de volledige Biejeingezeumerd als PDF