Bibliotheek MHVS

HoofdstukCategorieTitel OmschrijvingUitgeverUitgiftejaar
ALGEMEEN1.00Woordenlijst Nederlandse Taal. Het nieuwe groene boekje
ALGEMEEN1.01Bakens van energie – Stichting Limburgs Landschap. Een ontdekkingstocht naar Limburgse Molens
SWALMEN / ALGEMEEN10.01Verzamelmap Swalmen Algemeen. Bevat: Swalmen varia. Samenvattend verslag inspraakavond Heide.
SWALMEN / ALGEMEEN10.01Verzamelmap Swalmen Algemeen. Bevat: Swalmen varia. Samenvattend verslag inspraakavond Heide.
SWALMEN / ALGEMEEN10.02Jaarverslag werkgroep Gemeentepolitiek. Swalmen 1975-76.
SWALMEN / ALGEMEEN10.02Jaarverslag werkgroep Gemeentepolitiek. Swalmen 1975-76.
SWALMEN / ALGEMEEN10.03Toelichting behorende bij het uitgewerkt bestemmingsplan Kern Swalmen van de gemeente Swalmen. 1974 Ruyters en Haegens.
SWALMEN / ALGEMEEN10.03Toelichting behorende bij het uitgewerkt bestemmingsplan Kern Swalmen van de gemeente Swalmen. 1974 Ruyters en Haegens.
SWALMEN / ALGEMEEN10.04Gebruiksvoorschriften deel uitmakend van het bestemmingsplan Kern Swalmen van de Gemeente Swalmen. Ruyter en Haegens.
SWALMEN / ALGEMEEN10.04Gebruiksvoorschriften deel uitmakend van het bestemmingsplan Kern Swalmen van de Gemeente Swalmen. Ruyter en Haegens.
SWALMEN / ALGEMEEN10.05Voorschriften deel uitmakend van het bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Swalmen. 1971
SWALMEN / ALGEMEEN10.05Voorschriften deel uitmakend van het bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Swalmen. 1971
SWALMEN / ALGEMEEN10.06Gemeentelijk sociaal cultureel plan. 1982/1985 Gemeente Swalmen.
SWALMEN / ALGEMEEN10.06Gemeentelijk sociaal cultureel plan. 1982/1985 Gemeente Swalmen.
SWALMEN / ALGEMEEN10.07Periodiek Limburgs Landschap herfst 1983. Inh. Diverse foto’s van Swalmen
SWALMEN / ALGEMEEN10.07Periodiek Limburgs Landschap herfst 1983. Inh. Diverse foto’s van Swalmen
SWALMEN / ALGEMEEN10.08Voorschriften deel uitmakend van het bestemmingsplan Buitengebied, Gemeente Swalmen 1980.
SWALMEN / ALGEMEEN10.08Voorschriften deel uitmakend van het bestemmingsplan Buitengebied, Gemeente Swalmen 1980.
SWALMEN / ALGEMEEN10.09Gemeente Swalmen. Begroting 1989
SWALMEN / ALGEMEEN10.09Gemeente Swalmen. Begroting 1989
SWALMEN / ALGEMEEN10.10Bestemmingsplan buitengebied. Gemeente Swalmen.
SWALMEN / ALGEMEEN10.10Bestemmingsplan buitengebied. Gemeente Swalmen.
SWALMEN / ALGEMEEN10.11Hoogstam fruitbomen in Swalmen.
SWALMEN / ALGEMEEN10.11Hoogstam fruitbomen in Swalmen.
SWALMEN / ALGEMEEN10.12Gemeentelijk Milieubeleid. Een uitgave van de Zuidhollandse Milieufederatie.
SWALMEN / ALGEMEEN10.13Gemeente Swalmen. Landschapsbeleidsplan. Buro Kragten B.V. 1991
SWALMEN / ALGEMEEN10.14Gemeente Swalmen. Inventarisatie en beleidsontwikkeling fase 1 en 2 ten behoeve van het gemeentelijk Milieubeleidsplan. Gemeentelijk milieubeleidsplan en programma 1994 – 1997.
SWALMEN / ALGEMEEN10.15Milieu Jaarverslag, van Houtum Papier te Swalmen 1998
STRUCTUURSCHEMA’S / PLANOLOGIE2.14Structuurschema groene ruimte. Samenvatting kabinetsstandpunt. Reacties op de ontwerp-planologische kernbeslissing.
STRUCTUURSCHEMA’S / PLANOLOGIE2.16Voorontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Liefde voor Limburg – Provincie Limburg
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.01Verzamelmap verkeer en vervoer
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.02De aktie tegen Rijksweg 14. Rijksuniversiteit Leiden 1977
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.03Rijksweg 9. Rapport m.b.t. de voorgenomen aanleg van Rijksweg 9 in Friesland, Franeker. Werkgroep Rijksweg 9 – 1977
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.04Geen Rijksweg 7 door Waterland. Broek Waterland. Vereniging tot behoud van waterland. 1979
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.05Structuurschema verkeer en vervoer. Deel cl: Aanvullend advies. Den Haag. Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1979.
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.06Structuurschema verkeer en vervoer deel d: Regeringsbeslissingen Den Haag. Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1979
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.07Verkeer en vervoer in Nederland. Samenvatting van het structuurschema verkeer en vervoer. Den Haag Voorlichting verkeer en waterstaat 1977.
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.08Actiemogelijkheden bij de vaststelling van rijkswegen Natuur en Milieu 1982
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.09Gemeente Swalmen. Verkeerscirculatieplan. Technisch adviesbureau der Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.10Rapport over onteigening. Vereniging Milieudefensie 1990
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.11Trajectnota / MER Ijzeren Rijn. Hoofdrapport deel A: Hoofdlijnen Rail/infrabeheer Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.12Trajectnota / MER Ijzeren Rijn Hoofdrapport deel B: Hoofdstuk 1 t/m 5 Hoofdstuk 6 t/m 10 Achtergronden Rail/infrabeheer Ministerie van Rijkswaterstaat
VERKEER EN VERVOER / ALGEMEEN3.13Samenvatting Trajectnota / MER Ijzeren Rijn Rail/infrabeheer Ministerie van Rijkswaterstaat
MILIEUHYGIËNE30.07Bestrijdingsmiddelen in en om huis. Natuur en Milieu 1982 , Utrecht.
MILIEUHYGIËNE30.09Ons welzijn en de bodemvervuiling. ANWB 1975. G. Huffels
MILIEUHYGIËNE30.26Scheiden aan de bron. Gescheiden inzameling van delen van huishoudelijk afval.
MILIEUHYGIËNE30.28Koper in Milieu en voeding in Nederland. Coördinatie – commissie metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen.
MILIEUHYGIËNE30.30Van geur naar hinder – Een onderzoek naar een duidelijke relatie tussen stankpotentieel en hinderpotentieel
MILIEUHYGIËNE30.32Milieu Jaarverslag 1999. Van Houtum Papier
WATER31.11Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving Peel & Maasvallei
WATER31.13Ontwerp Waterleidingplan Limburg. E-140 no. 3, E-140 no. 3 bijl: 2,3,4,5 , E-140 no. 4 , E-140 no. 5 , E-140 no. 5 bijl: 1,2,3,4,5 , E-140 no. 6
WATER31.14Maasdduinen Schakels langs een rivier 1998. Staatsbosbeheer – Stichting Limburgs Landschap
WATER31.15Toekomst voor een zandrivier. Locatiestudie Stevensweert – Mook Jan. 1999
WATER31.16Toekomst voor een zandrivier. Deelrapport geologie, geomorfomologie en hydrologie Jan. 1999
WATER31.17Toekomst voor een zandrivier. Deelrapport Begrazing Jan. 1999
WATER31.20Provinciaal waterhuishoudingsplan 1991-1995. Water in balans. Uitg. Provincie Limburg
WATER31.21Van regen tot Maas – Grensoverschrijdend waterbeheer in droge en natte tijden. M. de Wit
WATER31.22Vismigratie Limburgse beken. Waterschap Zuiveringschap Limburg – Grontmij.
WATER31.23Herstel van een zandrivier Noordelijke Maasvallei. Verkenning van natuurontwikkelingsopties Noordelijke Maasvallei. Inrichtingsschetsen deelgebieden Noordelijke Maasvallei.
WATER31.24Integraal waterbeheersplan Peel & Maasvallei. 1997 – 2000 Nota van wijzigingen.
WATER31.25Een onderzoek naar de factoren die de abundantie en verspreiding van de Ranunculus fluitans in het Nederlandse deel van de Swalm beïnvloeden.
WATER31.26Beken in de 21ste eeuw. De ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief. Piet Verdonschot
WATER31.27Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving – Piet Verdonschot
WATER31.2825 jaar Waterschap Roer en Overmaas – sprankelend, Bijzonder, grenzeloos!
ZURE REGEN / VERZURING33.03Zure regen. Themaboek Hunsel. D’n oetbinjel 86.
NUCLEAIR AFVAL35.02 Afvalverbranding in Limburg. Een hanteerbare oplossing Uitg. PLEM
RIJKSWEG 734.01Verzamelmap Rijksweg R 73, Rijksweg tracé ruggegraat, Natuur en milieu, vooroverleg R 73. Rijksweg 73 in het belang van de gem. Swalmen. Gemeente Swalmen Nota R 73. Jo Walenbergh – commentaar. Inleidende informatie-nota over het tracé. Maasbracht BoxmeerJo Walenbergh – commentaar.
RIJKSWEG 734.02Nota Rijksweg 73. De ruggegraat van Limburg. Nota – kaartenmap tracé’s. Rijkswaterstaat 1979
RIJKSWEG 734.03Rijksweg 73. Gedeelte Boxmeer – Maasbracht. Den Haag. Raad van de Waterstaat 1981
RIJKSWEG 734.04Nota Rijksweg 73, Verslagen van de voolrlichtingsbijeenkomsten. Rijkswaterstaat 1980
RIJKSWEG 734.05Nota Rijksweg 73. Commentaar. Maastricht. Milieufederatie Limburg 1979
RIJKSWEG 734.06Rijksweg 72 – 73. Bijdrage voor de werkgroep Rijksweg 72 – 73 Roermond. Dienst Staatsbosbeheer 1975
RIJKSWEG 734.07Recreatie en toerisme. Tijdschrift van de ANWB – art. over R 73
RIJKSWEG 734.08Rijksweg 73. Verkeersonderzoek Roermond en herziene verkeersprognoses. Venlo-Maasbracht 1984
RIJKSWEG 734.09Startnota Rijksweg 73 – Zuid. Tracé – MER-studie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Direct. Gen. Rijkswaterstaat – dir. Limburg
RIJKSWEG 734.10Projectnota/MER Rijksweg 73-Zuid in kort bestek. Rijkswaterstaat Directie Limburg
RIJKSWEG 734.11Gezamenlijke en integrale natuurvisie Oost-Roermond e.o. Bureau Natuurbalans i.o.v. Provincie Limburg, Rijkswaterstaat Roermond en Gemeente Roermond
RIJKSWEG 734.12A73 en de natuur in 2000 Actualisatie van de natuurgegevens en toetsing aan nieuwe wetgeving en beleid. Rijkswaterstaat Directie Limburg
RIJKSWEG 734.13Projectnota MER Rijksweg 73-Zuid Kaartbijlage
RIJKSWEG 734.14Raad van de WaterstaatBijlagen I t/m VII behorende bij het advies inzake Rijksweg 73, gedeelte Venlo-Maasbracht
RIJKSWEG 734.15Raad van de Waterstaat Rijksweg 73, gedeelte Venlo – Maasbracht
RIJKSWEG 734.16Rijkswaterstaat Alternatiefrapport westoever. Rijksweg 73 – Zuid Projectnota / MER
RIJKSWEG 734.17Rijkswaterstaat MER Rijksweg 73 Zuid Traject Roermond St.Joost
RIJKSWEG 734.18Rijkswaterstaat Hoofdrapport Rijksweg 73-Zuid. Projectnota / MER
RIJKSWEG 734.19Rijkswaterstaat Bijlagenrapport Rijksweg R 73 – Zuid. Projectnota/MER
RIJKSWEG 734.20Rijkswaterstaat Alternatiefrapport oostoever Rijksweg 73 – Zuid Projectnota / MER
RIJKSWEG 734.21Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Dienst Landelijk Gebied Natuurcompensatieplan ijksweg 73- Zuid Rapport 3 concept
RIJKSWEG 734.22Bezwaarschriften – voorstellen Rijksweg 73 Zuid. Milieudefensie Werkgroep A-73
RIJKSWEG 734.23Rijkswaterstaat Herziening en aanvulling vergelijkend onderzoek deeltrajecten D en E van Rijksweg 73 – Zuid. Heidemij advies
RIJKSWEG 734.24Rijkswaterstaat Vergelijkend onderzoek op drie locaties. Van Rijksweg 73 – Zuid Heidemij advies
RIJKSWEG 734.25Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Landschapsvisie Rijksweg 73 – Zuid op de oostoever van de Maas (in-) gepaste Verzelfstandiging Dienst Landelijk Gebied
RIJKSWEG 734.26Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Dienst Landelijk gebied Limburg. Natuurcompensatieplan Rijksweg 73 – Zuid Hoofdrapport
RIJKSWEG 734.27Natuurcompensatieplan Rijksweg 73 – Zuid Technisch Achtergrondrapport
RIJKSWEG 734.28Natuurcompensatieplan Rijksweg 73 – Zuid Reactienota Woord en Wederwoord
RIJKSWEG 734.29Ruggengraat van Limburg A 73 – Zuid – Mooi Limburgs Boekenfonds
FAUNA40.01Verzamelmap Fauna. Beschermde dieren. Jacht is natuurlijk. De taak van staatsbosbeheer. De lepelaar. Bescherm onze inheemse (vleer)muizen. Bloemen en bijen. Het ijsvogeltje no. 8 1978 en okt. 1980. Natuurwacht Limburg. De kiekendief. Hoed en noed yn’t fjild. Oeverzwaluwen en ontgrondingen in Midden-Brabant. Lang zullen ze (kikkers) leven. Uit de winkel van Vogelbescherming. Tijdschr. Dierenbescherming 83. Kopie kwartels als mineervliegbestrijding
FAUNA40.02Verspreiding, home range, voedsellokatie en voortplanting van de beverrat in Nederland. Scripte P. Kik 1977
FAUNA40.03Vogels leren kennen H.P. Gallacher
FAUNA40.04Verspreiding van de herpetofauna in Limburg. Natuurhist. Genootsch. Limburg. Lenders, Broen, Hermans en v. Hoogstraten
FAUNA40.05De bosuil. Utrecht uitg. Kosmos 1983. J.H. Mooy
FAUNA40.06De zilvermeeuw. Utrecht. Kosmos. R. Goldbach en K. Hansen
FAUNA40.07De blauwe reiger. Utrecht Kosmos. A. Blok en T. Dybbro
FAUNA40.08De waterral. Utrecht Kosmos. G. de Kroon
FAUNA40.09De kleine rietgans Utrecht Kosmos. J. Philipona
FAUNA40.10De knobbelzwaan Utrecht Kosmos. W. Ruitenbeek en P. Andersen-Harild
FAUNA40.11De kerkuil Utrecht Kosmos. J. de Jong
FAUNA40.12De hamster. Kwartetreeks.
FAUNA40.13Bonte wereld der insekten. Thieme’s zakboek voor natuurvrienden. H. Pfletschiner
FAUNA40.14Zoogdieren, reptielen en amfibieën. N. Arnold, D. Ovenden en G. Corbet
FAUNA40.15Thieme’s vogelatlas. Deel 1 de europese broedvogels
FAUNA40.16Deltas junior-dierenencyclopedie. J.M. de Jong
FAUNA40.17Bedreigde dieren Utrecht enz. Uitg. Het Spectrum
FAUNA40.18Vogels. M.H.V.S. – Swalmen. Cursus vogelkennis 1986.
FAUNA40.19Nederlandse jager. Reewild nr. mei 76.
FAUNA40.20Otterpost juni en sept 83. 4e jaarg.
FAUNA40.21Marterspiegel apr. 1986
FAUNA40.22Het vogeljaar jaarg. 30 no. 6 dec. 82
FAUNA40.23De das in Nederland. Das en Boom 1988. J.J. Dirkmaat
FAUNA40.24Vogels in Limburg. Natuurhist. Gen. in Limburg en Vogelwacht Limburg. 1986
FAUNA40.25De das in Nederland. W. Loode.
FAUNA40.26Een vederlichte wanhoop. Tek. van P. Vos. Amsterdam Arbeiderspers. K. v. Zoomeren
FAUNA40.27Sporenboekje. Om diersporen mee te herkennen. Bijl: D’n Oetbinjel Hunsel
FAUNA40.28Inv. Voortpl. biotopen en amfibieën Stadsgewest Roermond. 1987. Plan tot herstel, onderhoud en aanleg. 1989
FAUNA40.29Verbindingswegen voor plant en dier.
FAUNA40.30Info-map Dierenbescherming Kring Midden-Limburg
FAUNA40.31Vogelwerkgroep I.V.N. Jaarverslag 1984 en 1986. Werkgroep Beesel-Belfeld-Tegelen
FAUNA40.32Inventarisatie kerkuil in Limburg 1989. 1990 em 1992. Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer
FAUNA40.33Overleggroep poelenbeheer mrt. 1985. Aktieplan tot behoud en herstel van de in het stadsgewest Roermond voorkomende amfinbieën.
FAUNA40.34De fascinerende dierenwereld. Kaartenmap – incompleet.
FAUNA40.34Vossen. Stichting Kritisch Faunabeheer. Verg. v. Zoogdierkunde.
FAUNA40.35Hommels en zweefvliegen Naam – zoeklijst. J. Manders.
FAUNA40.36Kijken en luisteren naar vogels. Uitg. Postgiro.
FAUNA40.37Wie ziet deze dieren nog in nederland. Uitg. Postgiro
FAUNA40.38Onmenselijke zintuigen. H. van Maanen
FAUNA40.39Nederlandse macrofungi. Standaardlijst suppl. 1988
FAUNA40.40Wetenschappelijke mededelingen. Koninkl. Nederl. Natuurhist. Verg. De Nederlandse naaktamoeben, aangroeisel op planten en dieren in het Nederlandse zoete water.
FAUNA40.41Jaarboek Natuur 1993. P.G.O. Flora en Fauna. Vlinderstichting in Wageningen
FAUNA40.42Het zuiden opent zijn natuur, reis- en natuur album van Maas tot peel. Uitg. Tim-oil.
FAUNA40.43Beschermingsplan dagvlinders. Minist. v. landb. en Viss. 1989
FAUNA40.44Het vogelboek Philip Burton & Peter Hayman
FAUNA40.45Ruimte voor de vogels – Uitgave van de Vogelbescherming
FAUNA40.46Het grote vogelboek in kleur. Auteur: J. Felix
FAUNA40.47Waterrijk. Flora en fauna van ons zoete water. Midas Dekkers en Jan den Hengst.
FAUNA40.48Voorlopige verspreiding van dagvlinders in het Swalmdal. Auteur: Ernest van Asseldonk
FAUNA40.49Bescherming van biodiversiteit eem weerbarstige uitdaging Jan van der Straaten e.a.
FLORA41.01Verzamelmap Flora. De knotwilg 74-75. Bescherm de wilde planten. Heemtuin. Plantengroei in het Swalmdal. Riet mis je pas als het weg is. Kopfweiden gehören in unsere Kulturlandschaft. Wat doet het wereldnatuurfonds. Aktie: Swalmen Redt de knotwilg.
FLORA41.02Houtwallen in het boerenland. Ontstaan en onder houd van wallen – singels – kaden – heggen en graften. W. Alleijn. St. Natuur en Milieu 1980
FLORA41.03Leerboek der plantkunde. Wolters Groningen. E. Reinders
FLORA41.04Handleiding cursus plantkunde voor beginners. Uitg: M.H.V.S. Swalmen
FLORA41.05Hoogstam in Limburg
FLORA41.06Geef om de natuur. Redding voor een bedreigde planeet.
FLORA41.07Gids van het plantkundige natuurpad. Nederlandse uitgave van het natuurstudiepark Haus Wildenrath.
FLORA41.08Ziekten en plagen van de nederlandse bossen. Uitg. Staatsbosbeheer
FLORA41.09Hoogstambomen. De bloesem van Limburg St. IKL Limburg.
FLORA41.10Het seksuele leven van de planten A. Bristow
WEGBERMEN42.01Verzamelmap wegbermen. Gebruik van bestrijdingsmiddelen op wegbermen. Wegenbouwers ijveren voor de bonte berm
WEGBERMEN42.02Het onderhoud van begroeiing op wegbermen en taluds. St. Studiecentrum Wegenbouw. Werkg4r. E 6 mei 1975
WEGBERMEN42.03Wegbeplantingen. St. Studiecentrum Wegenbouw Werkgr. E 7 juli 1976
WEGBERMEN42.04Wegbermbeheer St. Studiecentrum Wegenbouw Werkgr. E 6 juni 1980
WEGBERMEN42.05Bomen en struiken langs wegen St. Studiecentrum Wegenbouw Werkgr. E 7 nov. 1981
WEGBERMEN42.06Handleiding voor het maaien van wegbermen Dir. Limburg v.d. Rijkswaterstaat St. Studiecentrum Wegenbouw W. Heemsbergen en G. Verhoek
WEGBERMEN42.07Beheersplan voor de wegberemn in de gemeente Swalmen . M.H.V.S. te Swalmen L. Geujen, W. Didden en H. Heijnen
WEGBERMEN42.08Gemeente Swalmen Maaien bermen, waterlopen e.d. en bijkomende werken 1999 t.m. 2001. Buro Kragten – Roermond
BEHEERSOVEREENKOMSTEN43.01Verzamelmap wettel. overeenkomsten i.v.m. beheer Visserijwet. Over beheerovereenkomsten gesproken wat doet de st. beheer landbouwgronden Resultaten enquete vrijw. landschapsbeheer Bijdr. regeling voor bos-natuur en landschapsbe- heer
BEHEERSOVEREENKOMSTEN43.02Verslagvrijwillig landschapsbeheer 1988. Werkgroep Meinweg
BEHEERSOVEREENKOMSTEN43.03Beheersplan Maasdal
BEHEERSOVEREENKOMSTEN43.04Landschapsbeheheer IKL Jaarverslagen 1986 t/m 1988.
BEHEERSOVEREENKOMSTEN43.05Informatiemap IKL Kleine Landschapselementen. Samen voor een duurzaam LimburgStichting Milieufederatie Limburg
LANDSCHAPPEN44.01Shell-journaal van het waterlandschap. 1978 J. de Kam
LANDSCHAPPEN44.02Ontdek Nederland. A.N.W.B.
LANDSCHAPPEN44.03Natuurbeleidsplan – Regeringsbeslissing
LANDSCHAPPEN44.04Hoogstamboomgaarden vroeger en nu. Gemeente Eijsden
LANDSCHAPPEN44.05Geriefhoutbosjes Uitg.Natuur en Milieu
LANDSCHAPPEN44.06Natuurontwikkeling voor beginners. Landelijk overl. Natuur- en landschapsbeheer
LANDSCHAPPEN44.07Jaarverslag 1992 Stichting Natuur en Milieu
LANDSCHAPPEN44.08Jaarverslagen IKL 1992 – 1994 – 1995 Instandhouding kleine landschapselementen Limburg
LANDSCHAPPEN44.09Het land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuid-Oost-Nederland WML – De Limburger
LANDSCHAPPEN44.10Gedenkboek “Stichting Het Limburgs Landschap” 1931 – 1956
BEDRIJF EN MILIEU45.01Duurzame akkerbouw: een prachtige uitdaging. Uitgegeven door Heineken International
AFVALVERWERKING EN VUILVERBRANDING46.00Provincie Limburg. Aanvulling ZON – AVI Aanvullende info. lichtkwaliteit Midden-Limburg
AFVALVERWERKING EN VUILVERBRANDING46.01Afvalverbranding in Limburg. Provincie Limburg.Besluit AVI-ZON. Besluitvorming inzake de realisatie van een afvalverbrandingsinstallatie in Zuid-Oost Nederland. Inspraaknota – besluit
LANDSCHAPSPARKEN5.0225 jaar met Daad en Raad voor natuur en landschap. Stichting IKL Roermond
LANDSCHAPSPARKEN5.04Begraven schollen en dallandschap van Midden- en Noord- Limburg en Noord-Brabant.
LANDSCHAPSPARKEN5.05Bedreigde landschappen. Stichting Teleac Utrecht 1976
LANDSCHAPSPARKEN5.06Inspelen op landschapsparken. Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. Staatsdrukkerij
LANDSCHAPSPARKEN5.07Het dilemma van de nationale landschapsparken. Stichting Natuur en Milieu s-Graveland. W.J. van der Weijden 1977
LANDSCHAPSPARKEN5.08Interimnota – Landinrichtingswet. Stichting Milieufederatie Limburg 1977
LANDSCHAPSPARKEN5.09Eindadvies Nationale Landschapsparken. Staatsuitgeverij Den haag 1979 – 1980
LANDSCHAPSPARKEN5.10Stedenbouw en volkshuisvesting. 60e jaargang mei 1979
LANDSCHAPSPARKEN5.11Nationale landschapsparken en de schoonheid van ons land. Min. v. Cult. Recr. en Maatsch. werk 1980
LANDSCHAPSPARKEN5.12Ruimte voor groen. Meedenken en inspreken over de landelijke gebieden. Min. v. Volksh. en Ruimt. Ord. Staatsuitgeverij 1977
LANDSCHAPSPARKEN5.13Wat blijft er van het Limburgs Landschap over? Hoofdlijnen uit de inspraak op de groene nota’s in de prov. Limburg. Prov. Org. Welzijnsbevordering Limburg 1982. C.J.H. Wasser
LANDSCHAPSPARKEN5.14Toeristische wegwijzer 1982 Noord- en Midden Limburg. VVV Noord- en Midden-Limburg
LANDSCHAPSPARKEN5.16Bibliographischer Fährer zum Naturpark. Schwalm – Nette. Landeskundlich Rheinland Verlag Köln
LANDSCHAPSPARKEN5.17Het Historisch Landschap. Ook een zorg. Platform Landschap en Cultuurhistorie
LANDSCHAPSPARKEN5.18Jaarboek 1996, 1998. Stichting Instandh. Kleine Landschapselementen in Limburg
LANDSCHAPSPARKEN5.19Zeitlos – Grenzenlos. Op de sporen van een cultuurlandschap tussen Maas en Rijn
LANDSCHAPSPARKEN5.20Landschappen van Maas en Peel en kaarten – J. Renes. Verzamelmap Streekplan Noord en Midden-Limburg.
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.01Verzamelmap Heemkunde. Monumentenwet en Archeologie. Een Romeins grafveld aan Kennedysingel te Melick. Knipselkrant. Paleontologie algemeen. Soc. Hist. Centr. v. Limburg. De mens en het landschap. Kaart Gemeente Swalmen ca. 1867. Levend dorp vol monumenten. Actieve archeologie Nederland. Hunebedden en grafheuvels Drenthe info. De geschiedenis v.e. streek en voorbije tijd. Swalmen – Asselt Romantiek en Nijverheid. Stencil exp. Alles uit de kast. Archeologische vondsten.
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.03Mededelingen van de raad voor de volkskunde Maas-Rijn
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.04Neerland’s volksleven in den oogsttijd Folkloristische film in zes afdeelingen. D.J. v.d. Ven
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.06Kent en versint eerdat je mint. Vrijen en trouwen 1500-1800 Hist. Museum Marialust Apeldoorn
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.07Informatiecentrum Volkscultuur Jaargangen 1987 t/m 1991 7 nummers
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.08Rijke oogst van schrale grond Zuid-nederlandse volkscultuur een overzicht van ca. 1700 – 1900
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.09Beschuit met muisjes en andere gebruiken rond geboorte. I. Strouken
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.10Auteursrecht in theorie en praktijk. G.J.H.M. Mom Nederl. Centr. v. Volkcultuur
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.11Vijftig jaar Limburgse Land en Tuinbouw Ir. Planje
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.12 De wenskaart onder de loep Kerstverzamelingen Limburgs Volkskundig centrum
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.13Alledaags maar bijzonder Volkskunst uit Limburg 1750 – 1950 Limburgs Volkskundig centrum
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.14Uit het hart gegrepen Verhalen en gezegdes en gebruiken rond het hart Nederl. Centr. v. Volkscultuur
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.15Jopie, joepie etc. en andere bekende Nederlan- ders. Nederl. Centr. v. Volkscultuur
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.16Bruidssuikers en wittebroodsweken Gebruiken rond het huwelijk. Ineke Strouken
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.17Ôpke DÔpke Sjpeelkes versjes en leedjes in ’t Remunjs Veldekekrink Remunj
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.18Kleurrijk Utrecht Dagelijks leven in een multiculturele stad. Nederl. Centr. v. Volkscultuur
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.19Maaslandse Monografieën – Boekenlijst
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.20Volkscultuur aan de universiteit. Databank van lopende onderzoeken.
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.21Zandloper, zeis en pierlala. Symbolen van de dood in volkskunst en cultuur Dr. G.T. Haneveld
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.22Gebruiksemail. Volkscultuur uit Limburg Limb. Volksk. Centrum Limbricht
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.23Texel – eilanders vertellen Centr. v. Volkscultuur Utrecht
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.24De eerste kerken in Utrecht Sint Thomas, Sint Salvator en Sint Maarten Centrum voor Volkscultuur Utrecht
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.25Streekgebonden kleding Onderzoek in Nederland en Vlaanderen Nederl. Centr.
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.26Driekoningenzingen Een lange en levende traditie Nederl. Centr. v. Volkscultuur Streek VVV Hart van Brabant
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.27De kunst van het vertellen Nederl. Centr. v. Volkscultuur J. Swagerman
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.28Limburgse voorouders
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.29Film als document Naar een Limburgs film- en videoarchief
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.30Dagelijks leven op Limburgse kastelen Voeding en voedselbereiding 1350 – 1600 Limburgs Museum
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.31Het ijzersterke prentenboek Schetsen uit negentiende-eeuwse kinderboeken Nederl. Centr. v. Volkscultuur
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.32Rondom Pasen Iconografie en symboliek in de beeldende kunst rondom de opstanding van Christus Nederl. Centr. v. Volkscultuur Paul Bröker50.33 15 Voorbeeldprojekten Toerisme en cultuur Meer toekomst door samenwerken AVN – Nederl. Centr. v.Volkscultuur Utrecht
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.34Het verdwenen lijk en anderse stadssagen Centr. v. Volkscultuur Utrecht
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.35Devotionalia Religieuze voorwerpen uit het katholieke leven Drs. W. Th. Knippenberg
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.36De gestampte pot Eetcultuur in Nederland Nederl. Centr. v. Volkscultuur Utrecht
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.37Volkscultuur in de lage landen De Nederlandse culturele identiteit Nederl. Centr. v. Volkscultuur Utrecht
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.38Ja, ik wil. Liefde en huwelijk vroeger en nu Limb. Volksk. Centr. Limbricht
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.39Riet en griendcultuur in Nederland Groot Spreekwoordenboek. Herkomst, betekenis en gebruik van alle Bekende spreekwoorden.
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.41Actieprogramma cultuurbereik 2001 – 2004
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.42Handleiding voor het internationaal standaard boek nummer Stichting ISBN
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.43Leven in geloof, Foto-tekstboek M. Coppens en C. Konings (met foto’s uit Asselt van bloementapijten.
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.44Recepten en rolpatronen Nederlandse kranten en hun vrouwelijke lezers 199 – 1988 Carli Schuit & Joan Hemels
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.45Aan de slag met het onderwijs Handleiding voor historische verenigingen om samen te werken met het onderwijs.
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.46Om de stembus Verkiezingsaffiches 1918 – 1989
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.47De geschiedenis van het geld.Handboek numismatiek Teleac
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.48De kadans van de getouwen Heren en knechten in de Nederlandse textiel – Adriaan Buter
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.49Gedachtenisprentjes Auteurs Frans Plijmaekers en Victor Spauwen
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.50Volkskundige Curiosa uit de Limburgse Musea Limburgs Volkskundig Centrum – Limbricht
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.51Nonnen in Nederland. Een tip van de Sluier Ilse Verhees
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.52Asperges in olieverf, een koninklijke groente in de zeventiende eeuw auteur Fred G. Meijer, i.o.v. Het Limburgs Museum in Venlo
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.53Daar komt de bruid – Honderd jaar rozengeur en maneschijn Auteur: Martine van Rooijen
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.54Dit zijn wij De belangrijkste 100 tradities van Nederland Auteur Ineke Strouken
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.55De Nederlandse geschiedenis in een notedopPrometheus Amsterdam
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.56Over hellebaarden donderbussen en huurlingenH.W. Koch
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.57Pas op de dichter lacht. Piet Barneveld, Jan Heerze, Jan de Zanger – Walva boek
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.58Middel Nederlansch Handwoordenboek – J Verdam
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.59Tussen schandpaal en schavot Leo Lensen en W.H. Heitling
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.60De gijzeling – Uitgave Elsevier maagazine
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.61Op zoek naar de vijfde eeuw – De Franken tussen Rijn en Maas H. Heidinga en G. Offenberg
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.62Geschiedenis van het kostuum – Lucienne Brunin
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.63Groot handwerkboek uit Grootmoeders JeugdIlonka en Leonard de Vries – Margit Reij
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.64Volkswijsheid van dag tot dag – Paul van Zummeren De eeuwigdurende volkskalender
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.65Landleven Het boerenbestaan van toen – Ton de Joode
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.66Onze volkskunst – Dr. Tjaard de Haan – 1979
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.67Onze folklore – S.J. van der Molen – Paul Vogt 1980
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.68Voor gek gehouden – Geschiedenis van de Krankzinnigen-Zorg in Nederland
HEEMKUNDE / VOLKSCULTUUR / ALGEMEEN50.69Poeders, pillen en Patiënten Apothekers en hun zorg voor de gezondheid door de eeuwen heen.
JAARBOEKEN51.01Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboeken
JAARBOEKEN51.02Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboeken
JAARBOEKEN51.02.1Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1981 1981
JAARBOEKEN51.02.10Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1990 1990
JAARBOEKEN51.02.11Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1991 1991
JAARBOEKEN51.02.12Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1992 1992
JAARBOEKEN51.02.13Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1993 1993
JAARBOEKEN51.02.14Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1994 1994
JAARBOEKEN51.02.15Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1995 1995
JAARBOEKEN51.02.16Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1996 1996
JAARBOEKEN51.02.17Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1997 1997
JAARBOEKEN51.02.18Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1998 1998
JAARBOEKEN51.02.19Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1999 1999
JAARBOEKEN51.02.2Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1982 1982
JAARBOEKEN51.02.20Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2000 2000
JAARBOEKEN51.02.21Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2001 2001
JAARBOEKEN51.02.22Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2002 2002
JAARBOEKEN51.02.23Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2003 2003
JAARBOEKEN51.02.24Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2004 2004
JAARBOEKEN51.02.25Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2005 2005
JAARBOEKEN51.02.26Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2006 2006
JAARBOEKEN51.02.27Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2007 2007
JAARBOEKEN51.02.28Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2008 2008
JAARBOEKEN51.02.29Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2009 2009
JAARBOEKEN51.02.3Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1983 1983
JAARBOEKEN51.02.30Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2010 2010
JAARBOEKEN51.02.31Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2011 2011
JAARBOEKEN51.02.32Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2012 2012
JAARBOEKEN51.02.33Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2013 2013
JAARBOEKEN51.02.34Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2014 2014
JAARBOEKEN51.02.35Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2015 2015
JAARBOEKEN51.02.36Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2016 2016
JAARBOEKEN51.02.37Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2017 2017
JAARBOEKEN51.02.38Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2018 2018
JAARBOEKEN51.02.39Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2019 2019
JAARBOEKEN51.02.4Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1984 1984
JAARBOEKEN51.02.40Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 2020 2020
JAARBOEKEN51.02.5Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1985 1985
JAARBOEKEN51.02.6Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1986 1986
JAARBOEKEN51.02.7Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1987 1987
JAARBOEKEN51.02.8Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1988 1988
JAARBOEKEN51.02.9Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek – 1989 1989
JAARBOEKEN51.03Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
JAARBOEKEN51.03.1Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1964 1964
JAARBOEKEN51.03.10Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1973 1973
JAARBOEKEN51.03.11Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1974 1974
JAARBOEKEN51.03.12Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1975 1975
JAARBOEKEN51.03.13Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1976 1976
JAARBOEKEN51.03.14Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1977 1977
JAARBOEKEN51.03.15Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1978 1978
JAARBOEKEN51.03.16Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1979 1979
JAARBOEKEN51.03.17Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1980 1980
JAARBOEKEN51.03.18Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1981 1981
JAARBOEKEN51.03.19Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1982 1982
JAARBOEKEN51.03.2Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1965 1965
JAARBOEKEN51.03.20Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1983 1983
JAARBOEKEN51.03.21Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1984 1984
JAARBOEKEN51.03.22Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1985 1985
JAARBOEKEN51.03.23Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1986 1986
JAARBOEKEN51.03.24Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1987 1987
JAARBOEKEN51.03.25Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1988 1988
JAARBOEKEN51.03.26Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1989 1989
JAARBOEKEN51.03.27Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1990 1990
JAARBOEKEN51.03.28Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1991 1991
JAARBOEKEN51.03.29Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1992 1992
JAARBOEKEN51.03.3Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1966 1966
JAARBOEKEN51.03.30Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1993 1993
JAARBOEKEN51.03.31Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1994 1994
JAARBOEKEN51.03.32Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1995 1995
JAARBOEKEN51.03.33Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1996 1996
JAARBOEKEN51.03.34Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1997 1997
JAARBOEKEN51.03.35Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1998 1998
JAARBOEKEN51.03.36Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1999 1999
JAARBOEKEN51.03.37Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 2000 2000
JAARBOEKEN51.03.38Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 2001 2001
JAARBOEKEN51.03.39Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 2002 2002
JAARBOEKEN51.03.4Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1967 1967
JAARBOEKEN51.03.40Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 2003 2003
JAARBOEKEN51.03.41Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 2004 2004
JAARBOEKEN51.03.42Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 2005 2005
JAARBOEKEN51.03.43Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 2006 2006
JAARBOEKEN51.03.44Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 2007 2007
JAARBOEKEN51.03.5Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1968 1968
JAARBOEKEN51.03.6Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1969 1969
JAARBOEKEN51.03.7Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1970 1970
JAARBOEKEN51.03.8Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1971 1971
JAARBOEKEN51.03.9Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken 1972 1972
JAARBOEKEN51.04Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
JAARBOEKEN51.04.1Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 1976 t/m 1968 Deel LIV 2009
JAARBOEKEN51.04.2Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 1981 t/m 1989 Deel LV 2010
JAARBOEKEN51.04.3Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 1991 t/m 1998 Deel LVI 2011
JAARBOEKEN51.04.4Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 1999 t/m 2002 Deel LVII 2012
JAARBOEKEN51.04.5Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 2003 t/m 2004 Deel LVIII 2013
JAARBOEKEN51.04.6Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 2006 Deel LIX 2014 2006
JAARBOEKEN51.04.7Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 2016 t/m 2019 Deel LII 2007
JAARBOEKEN51.04.8Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 2020 t/m 2021 Deel LIII 2008
JAARBOEKEN51.1.1Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1969 1969
JAARBOEKEN51.1.10Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1978 1978
JAARBOEKEN51.1.11Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1979 1979
JAARBOEKEN51.1.12Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1980 1980
JAARBOEKEN51.1.13Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1981 1981
JAARBOEKEN51.1.14Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1982 1982
JAARBOEKEN51.1.15Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1983 1983
JAARBOEKEN51.1.16Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1984 1984
JAARBOEKEN51.1.17Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1985 1985
JAARBOEKEN51.1.18Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1986 1986
JAARBOEKEN51.1.19Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1987 1987
JAARBOEKEN51.1.2Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1970 1970
JAARBOEKEN51.1.20Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1988 1988
JAARBOEKEN51.1.21Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1989 1989
JAARBOEKEN51.1.22Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1990 1990
JAARBOEKEN51.1.23Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1991 1991
JAARBOEKEN51.1.24Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1992 1992
JAARBOEKEN51.1.25Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1993 1993
JAARBOEKEN51.1.26Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1994 1994
JAARBOEKEN51.1.27Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1995 1995
JAARBOEKEN51.1.28Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1996 1996
JAARBOEKEN51.1.29Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1997 1997
JAARBOEKEN51.1.3Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1971 1971
JAARBOEKEN51.1.30Index 1 t/m 30 . 1999-2000 1998 1998
JAARBOEKEN51.1.32Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2000 2000
JAARBOEKEN51.1.33Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2001 2001
JAARBOEKEN51.1.34Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2002 2002
JAARBOEKEN51.1.35Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2003 2003
JAARBOEKEN51.1.36Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2004 2004
JAARBOEKEN51.1.37Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2005 2005
JAARBOEKEN51.1.38Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2006 2006
JAARBOEKEN51.1.39Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2007 2007
JAARBOEKEN51.1.4Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1972 1972
JAARBOEKEN51.1.40Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2008 2008
JAARBOEKEN51.1.41Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2009 2009
JAARBOEKEN51.1.43Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2011 2011
JAARBOEKEN51.1.44Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2012 2012
JAARBOEKEN51.1.47Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2015 2015
JAARBOEKEN51.1.48Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2016 2016
JAARBOEKEN51.1.49Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2017 2017
JAARBOEKEN51.1.5Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1973 1973
JAARBOEKEN51.1.50Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2018 2018
JAARBOEKEN51.1.51Index jaarboeken HVR. 1969-2018
JAARBOEKEN51.1.52Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2020 2020
JAARBOEKEN51.1.53Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 2021 2021
JAARBOEKEN51.1.6Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1974 1974
JAARBOEKEN51.1.7Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1975 1975
JAARBOEKEN51.1.8Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1976 1976
JAARBOEKEN51.1.9Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek 1977 1977
JAARBOEKEN51.23.1Historisch jaarboek voor het Land van Zwentibold 2010
JAARBOEKEN51.23.4Historisch jaarboek voor het Land van Zwentibold 2014
JAARBOEKEN51.24Jaarverslag Sociaal Historisch Centrum 2021
DIALEKTEN52.1Dialekten – Veldeke. 1949-1952, 1953-1956, 1957-1960, 1961-1964, 1965-1969, 1970-1972, 1973-1975, 1976-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1983-1984, 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996-1997, 2002 – 2006
DIALEKTEN52.2Dialectologie Volkskunde Naamkunde. Mededelingen van het P.J. Meertensinst. Amsterdam
DIALEKTEN52.50Bargoens voor beginners – 2003
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.1Honderd eeuwen Swalmen. A.E.L. Ramakers 1977
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.10Schutterijen en draaksteken te Swalmen. Neerlands Volksleven 1981 2x.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.11Feestgids ter gelegenheid van het zilveren jubi leum van Harmonie Amicitia te Boukoul 1981
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.12Oudheidkundig en folkloristisch museum Asselt. Een inventarisatie 1986
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.13Gedenk- en programmaboekje der Fancy-fair te Asselt 1917
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.14De noormannen in Ascloa. M. Schrijnemakers. Fotokopieën.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.15Kalender 1985 Mariabuurt Heide
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.16Swalmer Monumenten 2 x M.H.V.S. Swalmen
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.17Limburgse folklore in Asselt aan de Maas. Geschiedenis van Asselt zijn monumentaal kerkje en folkloristische gebruiken.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.18Swalmen in oude ansichten 2 ex
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.19Oudheidkundige mededelingen 1974 A. Klasens P. Stuart Oudheidkundige vondsten in Swalmen
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.2Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen. Fotocopieën. Publications deel XXXI
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.20Asselt aan de Maas. 1948. D. v.d. Ven. De Pelgrim Eindhoven
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.21Sociogram en deelname van de fabrieksarbeider aan het gemeenschapsleven. 1957 M.H.J. Naus
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.21.aIdem Gemeente Swalmen
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.22Info. St. federatie Limburgse Musea en oudheidkamers. 1983. Inventarisatie museum Asselt
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.23Kruisen en kapellen te Swalmen. W. Luys
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.24Verslag betreffende den aanleg der Staatsspoorwegen 1864
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.25Arbeidsconflict bij de firma Konings Machinefa briek te Swalmen in 1916.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.26Kruisboogvereniging De vrijwillige schutter. Verslagen van secr. Sjeng Geerlings. 1938 – 1944
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.27Schutterij Oranje Boukoul. O.L.S. 1959
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.28Analen R.K. Theresia Kerk te Boukoul Swalmen 1935 – 1936
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.29Kroniek van een honderdjarige. Swalmens Liedertafel 1889 – 1989.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.3Van Abdissenstraat tot Zandkuil G. Geraedts en F. Custers. Rabobank Swalmen
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.30Inventaris van de archieven der Gemeente Swalmen 1624 (1275) – 1939 W. van Mulken
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.31Ich haaj van dich mien leefste Zjwame. 90 jaar historie Swalmer Liedertafel 80 jaar Swalmens Liedertafel
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.32Periodieken Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen. Jaargangen 1981 t/m 1985 2 x, Jaargangen 1985 t/m 1990 2 x, Jaargangen 1991 t/m 1995 2 x, Jaargangen 1996 t/m 2000 2 x
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.32.aIndex Periodieken M.H.V.S. 1981 t/m 1995
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.33Feestboek ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van H. Beurskens
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.34Jubileumgids R.K.V.V. Boekoel. 60 – jarig bestaan voetbalclub. 50 – jarig bestaan voetbalclub
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.35Eucharistieviering 25 jarig jubileum. H. Naus te Boukoul
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.36Feestboek Buurtvereniging St. Antonius
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.37Kroniek voor Swalmen, Beesel en Belfeld. Samenst. Loe Giessen, Reuver
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.3850 jaar R.K. Gymnast. Verg. Sparta
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.39Inventarisatie Oudheidkundig en Folkloristisch Museum te Asselt
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.4Swalmer Industrie van vroeger tot nu. Milieu en Heemkundevereniging Swalmen 1982
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.4060 jaar Eszet – Feestgids 1989
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.41De Aartjes Asselt. 1 x 11 jaar.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.42Parochiegids St. Lambertus 1963
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.43Bouwverordening der Gemeente Swalmen. Tot uitvoering der woningwet 1906.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.4450 jaren arbeidersbeweging in Swalmen 1912 – 1962.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.4535 jaar Trommel en Fluiterkorps
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.46Volleybalverg. S’62 te Swalmen Jubileumuitgave 10 jarig bestaan
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.47Gemeentegidsen der Gemeente Swalmen.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.4850 jaar Tennisclub Swalmen 1941 – 1991
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.49Sociaal – culturele verenigingen in Swalmen Prov. Org. Welzijnsbev. Limburg
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.5Swalmen ’40 – ’45. Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen 1985.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.5.aSwalmen ’40 – ’45. Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen 1985. Herdruk 1995
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.5.bDagboek van een evacuee. T. Abrahams. M.H.V.S. Swalmen
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.50Swalmen in Woord en beeld. Gedichten van Thies Janissen . M.H.V.S. te Swalmen
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.51Nova Theater te Swalmen. Diverse theater programma’s Bioscoop te Swalmen.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.52Fietsroute Swalmen. Op zoek naar de geschiedenis in het landschap. R.O.B. Amersfoort. W. Luys
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.5325 jaar Destatec te Swalmen Uitg. Tafeltennisvereniging
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.54De Swalmbode Jaargangen Nrs. 1 t/m 33
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.55’t Zjwaemke – ingebonden. Jaargangen Nrs. 1 t/m 20. 2009/10 – 20 – 3. 2010/11 – 21 – 1 – 2. 2012 1 – 2. 2013 1 – 2. 2014 1 – 2. 2015 1 – 2. 2016 1 – 2. 2017 1 – 2. 2018 1 – 2. 2019 1 – 2.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.56Cafés in Swalmen. Vroeger en nu. W. Perriëns
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.57Het bakhuis van Wylerhof. 1994. M.H.V.S. Samenstelling J. Alers
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.58Tussen horizon en avondrood. Gedichtenbundel van W. Heijnen. Inwoner van Leeuwen – nadien bewoner in ’t Naoberhoes.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.59Swalmer Vredesplatform. Oost West Thuis Best. Verslag Swalmer Vredesweek 1986
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.6Vijftig jaar R.K. Gymnastiekvereniging Sparta. 1927 – 1977
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.60Het culturele erfdeel van Mariabuurt Heide. Een halve eeuw Trommel- en Fluiterkorps Heide te Swalmen
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.61Knipselkrant 10 jaar Milieu- en Heemkundevereniging
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.62H. Lambertuskerk te Swalmen ’t was, ’t werd, ’t is. 1897-1997
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.63Expressies Fotoboek Petrusberg St. Odilëenberg St. Jan Baptist Swalmen 2 ex.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.64Een leven waard om geleefd te worden. Familie Boerma
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.65De school aan de Meestersweg te Swalmen en wat eraan vooraf ging. M.H.V.S. Swalmen – M. v. Avesaath – v.d. Broek
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.66Politiewijzer 1996-1997 Editie Beesel-Swalmen
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.67Het huis van de zeven zusters. Elle Eggels. Uitg. Vassalucci
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.68Kroniek 60 jaar getrouwd. Fam. Fransen – Linssen
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.69Sarah treffen. 17 april 1999 Reunie 1e klassers geb. jaar 48/49.
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.7Buurtvereniging St. Antonius 1945 – 1985. Feestboek ter gelegenh. v.h. 40-jarig jubilieum
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.70De Swalmbode. Administratie vanaf 1955. G. Geraedts
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.8St. lambertuskerk Swalmen 1896 – 1986. Kerkelijk Zangkoor 1936 – 1986
HEEMKUNDE / LITERATUUR SWALMEN53.9Asselt, zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad. Goffin Maastricht.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.1 Amateur-archeologen in Limburg. Opmerkelijke vondsten 1967 – 1980. Bonnefanten Museum Maastricht
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.10 Onze dooden uit den tweeden wereldoorlog 1940 – 1945. Maastricht – Paschen 194
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.100Marie Koenen Limburgse verhalen door Marie Koenen uitgeverij Het Spectrum uitgeverij Het Spectrum
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.101Honderd jaar industrie in Noord-Limburg. 1839 – 1939 Auteur Dr. G.C.P. Linssen
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.102Limburg 80 – 81 fotoboek De Limburger Maastricht
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.103Museumboek voor Limburg – Auteur Ton Quik
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.104Limburgia – Kunstenaars komen naar Limburg. Exotica 1850 – 1950 Karin Daamen – Heeskens. Limburgs Museum 2007
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.105 Breekbaar verleden. Romeins glas in de Lage Landen. Auteur: F.M. van den Dries
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.106MOEDER MAAS een rivier om van te houden. Auteur: Margriet van Stratum
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.107Adel in ‘Limburg’of de Limburgse Adel, geschiedenis en repertorium 1590 – 1990 – Auteur: Lou Heynens
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.108Dit dorp, ik weet nog hoe het was. Uitgegeven door Mooi Limburgs Boekenfonds
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.109De laatste watersnood – Venlo. René Poels Journalist
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.11 Schutterswezen in het kanton Weert. Weert. De Tiendschuur 1986
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.110De boom en zijn vruchten. Vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg. Auteur: Bernard Bekman 1952
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.111Monumenten van vroomheid. Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden. In Limburg – Peter Nissen en Koos Swinkels
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.112Noord-Limburg 1977. Oud nieuws in woord en beeld. Uitg. Dagblad voor Noord-Limburg B.V.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.113De weerwolf is ver geweest – zo leeft hij voort. Klas 111 a van de Pedagogische Academie Roermond 1980
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.114COOP – KRACHT Coöperaties in de regio Roermond – Echt. In verleden en heden 1860 – 2012-12-18
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.115Kroniek van een weg in wording Dossier Rijksweg 73. Peter Hamerslag
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.116Tunnels Roermond en Swalmen – Rijkswaterstaat. En Combinatie Besix-Struktom
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.117Geconfisqueerd als vijandelijk vermogen. Het dossier Limburgse kastelen – Pons Mosae
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.118Kasteel en Landschap in Limburg. Werkgroep Kasteeldomeinen van de Stichting Limburgse Kastelen
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.119Represailles in Limburg in Limburg 1940 – 1945. Gewapend verzet en bloedige wraak
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.12 Limburgers naar Noord-Amerika. Overdruk uit Economisch en sociaal historisch jaarboek. 1972 G.C.P. Linssen
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.120D-Day in Zuid-Limburg Dagboek van de bevrijding
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.13 Van luiers, sluiers en hemden: geboorte, huwelijk en overlijden. Rijksarchief in Limburg
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.14 Volkskundig curiosa uit Limburgse musea. Tentoonstelling 1988. Limburg Volkskundig Centrum te Limbricht
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.15 Eenheid en scheiding van de beide limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden concres bij gelegeneheid van de herdenking 150 jaar beide limburgen. Maaslandse Monografieën.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.16 Kleine atlas voor de geschiedenis van de beide Limburgen. 1989 Maaslandse Monografieën.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.17 Uit Anna’s Santekraam. Volksgebruiken rond heiligen. Annie Schreuders – Derks
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.18 Het kerstgebeuren in prent en beeld. Verzameling Alfons Claes
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.19 Kerstmis. En waar de sterre bleef stille staan. Limburgs Volksk. Centr.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.2“Van der nyersen upwaert”. Limb. Gesch. – en Oudheidk. Genootschap Maastricht
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.20 St. Ambrosius Maandblad van den bijenhoudersbond 1946. Boerenbon Limburg en Noord-Brabant.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.21 Limburgse volksverhalen in woord en beeld. Samenst. Drs. E. Tielemans – prof. Dr. S. Top
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.22 Oudheden opgepoetst. 125 jaar L.G.O.G.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.23 Rijkspensieon V.O.V. Raad van Arbeid Venlo
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.24 Panorama van 3 eeuwen muziek in Limburg
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.25 Bodemcultuur. De geschiedenis van het ploegen. Limburgs Volkskundig Museum
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.26 De passiespelen van Tegelen. Jacques Schreurs m.s.c.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.27 Van geboorte tot dood. Een literatuuroverzicht van de gebruiken in limburg. Drs. E. Tielemans
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.28 Vrouwen tussen grenzen. Limburgse vrouwen in de 19e en 20e eeuw. Heléne Vossen, Bien Kruijtzer en Yvonne de Vries
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.29 Met vliegende vaandels en slaande trom. Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Limburg. Alfons Ising
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.3 Werkgeversorganisatie in katholiek patroon 1915 – 1940 G.C.P. Linssen
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.30 Programma van de 10e Limburgschen Katholiekendag
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.31 Interlimburgse Monumentenroute
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.32 Industriële archeologie in Limburg
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.33 Ambachten, beroepen en hun patroonheiligen
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.34 Limburgs Schutterstijdschrift
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.35 Repertorium op de limburgse Leeuw. Registers naar onderwerpen op brouwerijen hoeven, hoven, huis en eigennamen etc.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.36 Koren op de molen. Langs de Itter. Heemkundevereniging Hunsel
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.37 Film als document. Naar een Limburgs Film- en Videoarchief
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.38 Ongewilde revolutie. Limburgs Maasland onder Frankrijk. 1794 – 1814. Limb. Gesch.- en Oudheidk. Genootschap
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.39 Zoeker op Limburg. Ton van Reen – Cas Oorthuis Limburgs Museum
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.4 Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen 1350 – 1550. R. v. Schaïk
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.40 Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de 20e eeuw. Maaslandse Monografieë
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.41 Van sjroöp tot suiker. De geschiedenis van de suikerbietenteelt in Limburg. M.J.M. Kerstens
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.42 Bier ! De geschiedenis van een volksdrank. Limburgs Museum Venlo
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.43 De musealisering van onze cultuur. De tijd in perspectief. J. v.d. Dussen. Goltziusmuseum Venlo
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.44 Jong Nederland 50 jaar vergroeid met Limburg. Uitg. Jong nederland Limburg
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.45 Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvorm van het kasteel zijn adellijke bewoners en hun personeel. Uitg. Limburgs Museum
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.46 Kastelen in Limburg. Stichting limburgse kastelen 1978 2e druk
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.47 Dagelijks leven op Limburgse kastelen 1350 – 1600. Verwantschap begrafenisgebruiken personeel en werkzaamheden
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.48 Van Graafschap Limburg tot Provincie Limburg
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.49 Uurwerken en uurwerkmakers in Limburg 1367 – 1850 Dr. P. Th. R. Mestro
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.05 Oude stads- en dorpstypen in Limburg
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.50 Limburg in bewegend beeld 1911 – 1996. Catalogus van film- en videomateriaal over Nederlands – Limburg
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.51 Limburgs Saghenboek. Auteur J.R.W. Sinninghe
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.52 Beschrijving van het Hertogdom Limburg. Auteur G.M. Poell
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.53 Herinneringen van vader tot zoon overgegaan met eenige uittrekzels uit oude werken. Tegelen en Steyl – Heemkundekring Tegelen
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.54 Ôs Tegele. 1982 Heemkundige Kring Tegelen
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.55 Gedenkboek Roermond. Civitas Ruraemunden sis. Ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van Roermond als stad
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.56 Geschiedenis van de St. Urbanus parochie Belfeld. Conité 400 jaar parochie Belfeld
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.57 Het gouden boek der K.A.B. in Limburg 50 jaren in arbeidersbeweging in Limburg. J. Jacobs
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.58 Geschiedenis van het seminarie van het eerste bisdom Roermond. 1570 – 1813. Dr. Hamans
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.59 Mosalect. Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur. Henric van Veldeke Maastricht
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.06 Volksgeneeskunde in Limburg. Bibliografie
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.60 Monumenten en momenten uit een rijk verleden. Van Barle tot Baarlo. H Basisvorming en musea. B. Boersema – Golzius museum lezing 1993
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.69 De jonge jaren van bouwmeester Cuypers. Dr. G.C.P. Linssen
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.07 Reisboek Limburg. W.L. Leclercq
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.70 Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 1620. Dr. Berkvens, Dr. Venner en Mr. Spijkerb
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.71Vergaete oorlog. Aut. Fr. Criens
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.72De geschiedenis der bokkerijders in ’t voormalige land van ’s Hertogenrode. Dr. W. Gierlichs
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.73De kleiwarenindustrie in Belfeld, Reuver, Beesel en Swalmen. Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.74Zuid-Limburg Land vol kastelen. Verkend en gefotografeerd door J. Vemer
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.75Kastelen in het land van midden- en noord-Limburg. Verkend en gefotografeerd door J. Vemer
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.76Levensloop in Limburgse Literatuur tussen 1850 – 1960 Limburgs Museum. Auteur José Mouthaan
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.77In het gezelschap der engelen. Kinderbegrafenissen in Limburg 1856 – 1913. Limburgs Museum Auteur Bas de Werd
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.78Geschiedenis van Limburg Deel I. L.G.O.G. – Jos Venner
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.79Synthese – Uitgave D.S.M. over Zuid – Limburg
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.08 De verwoeste kerken van Limburg. A. v. Rijswijck
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.80100 Jaar Fanfare Wilhelmina Vlodrop
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.81Demografische ontwikkelingen van enkele Roerstreekdorpen in Oostelijk Midden-Limburg 1850 – 1935. Demografische ontwikkelingen op het pre-industriële platteland. Auteur J. Coenen
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.82125 jaar Dagblad voor Noord-Limburg. Van nieuws tot krant. De papieren stem van de regio
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.83Geschiedenis van Limburg Deel III Jos Venner. L.G.O.G.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.84Geschiedenis en cultuur van het Hertogdom Gelre. Deel I. De gouden eeuw van Gelre
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.85Deel II. Kunst en cultuur van het Hertogdom Gelre.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.86Noord- en Midden-Limburg van weleer.Uitg. History
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.87Verkenning digitalisering Limburgs cultureel erfgoed – Provincie Limburg
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.88Limburg en Limburg – De gids die hoogtepunten uit heden en verleden van beide Limburgen belicht. Provincie Limburg.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.89Subsidies Cultuurbeleid 2001/2004. Cultuurbeleid Limburg 2001-2001. Uitwerking subsidiesystematiek en adviesstructuur
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.09 D-Day in Midden-Limburg. Tergblik op de bevrijding 2 dln.
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.90Iss wa!? Kijken in de keuken van de buur. Provincie Limburg, Landschaftsverband Rheinland
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.91Westrom een markant bedrijf 1974 – 1999
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.92De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Maastricht 1961
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.93Geschiedenis van de beide Limburgen Deel 1. Prof. Dr. W. Jappe Alberts
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.94Geschiedenis van de beide Limburgen Deel II. Prof. Dr. W. Jappe Alberts
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.95Klapwaker Regionale Brandweer. Hoogwater Limburg december 1993
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.96Heyligen Huyskens. Kapellen langs velden en wegen in Limburg
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.97Daarom, de Maasplassen. Uitgeverij Wean
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.98Maas. Reportages, historische filmbeelden en verhalen met DVD
HEEMKUNDE LIMBURG / a) DUITSLAND55.99Beeld van het Heilig Hart in Limburg. Godfried C.M. Egelie
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.01Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Uitgangspunten als basis, ter discussie. Prov. Planologische Dienst Limburg 1974.
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.02Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Grondgedachten als basis ter discussie. Prov. Planologische Dienst Limburg 1974
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.03Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Facetstudies als basis. Bevolking en bevolkingsspreiding. Openluchtrecreatie. Vervoer en verkeer. Prov. Planologische Dienst Limburg 74/75.
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.04Integratieschets Noord- en Midden-Limburg. Prov. Best. Van Limburg 1980
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.05Voorontwerp Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Tekst – bijl. – werkboekje – achtergrondinfo. Samenvatting. Prov. Bestuur van Limburg 1980
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.06Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Standpuntbepaling. Prov. Bestuur van Limburg.
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.07Concept – bundeling inspraakresultaten 1980. Prov. Org. Welzijnsbevordering Limburg.
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.08Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Toelichting. Prov. Bestuur van Limburg 1981
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.09Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Bezwaarschriften – C – 28 nrs. 4-6-8-
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.10Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Resultaten inspraak fase 1: deel 1. Centr. Begel. Comm. Inspr.Prov. Org. Welzijnsbevordering Limburg.
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.11Stedebouw en Volkshuisvesting. Nr. 4 april 1979 tijdschrift. Uitg. Samson.
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.12Perspectievennota. Eindverslag inspraakprocedure. Prov. Org. Welzijnsbev. Limburg 1977
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.13Basisontwikkelingsplan Nota 1. Uitgangspunten en doelstellingen. Stadsgewest Roermond 1976
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.14Basisontwikkelingsplan – Discussienota. Stadsgewest Roermond
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.15Studie Naar de distributieve voorzieningen in kleine kernen in het Stadsgewest Roermond 1977
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.17Toeristisch en recreatief overall plan voor Limburg. Eindrapport 1980
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.18Nota landelijke gebieden in Limburg. Eindverslag inspraak. Prov. Org. Welzijnsbev. Limburg 1978. Voorlopig commentaar GS op TDC rapport. Maastricht 1981. Bestemmingsplan Beesel 1984
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.21Gewest Midden-Limburg
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.22Ontwerp Streekplan Noord- en midden Limburg. Algehele herziening.
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.23Raamplan Plattelandsontwikkeling Roermond. LLTB Advies mei 1999
STREEKPLAN NOORD- EN MIDDEN- LIMBURG6.24Raamplan Plattelandsontwikkeling Swalmen. LLTB Advies mei 1999
RUILVERKAVELING7.01Verzamelmap ruilverkaveling. Wat vindt de boer ervan? Landinrichting is plattelandsvernieuwing Waar het om gaat bij ruilverkavelingen. De grondbank. Over beheersovereenkomsten gesproken. Wat doet de stichting beheer landbouwgronden?
RUILVERKAVELING7.02Ruilverkaveling Beesel -Swalmen. Schetsontwerp MHVS
RUILVERKAVELING7.03Boerderijverplaatsing een aantrekkelijke zaak ? G.J. van Norel Leiden 1981. Scriptie.
RUILVERKAVELING7.04Voorontwerp Ruilverkaveling Beesel – Swalmen. Roermond, voorbereidingscommissie 1982.
RUILVERKAVELING7.05Ruilverkaveling Beesel – Swalmen. Inspraakverslag oktober 1983.
RUILVERKAVELING7.06Rapport voor de ruilverkaveling Beesel – Swalmen. Centrale cultuurtechnische commissie 1984.
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.03Limburg fantastisch. Adviezen en commentaren naar aanleiding van de enci-aanvrage. Comité Mergelland. 1979
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.04Streekcommissie. Inspraak bevolking in het Stadsgewest Roermond. Commentaar. Roermond Stadsgewest 1977.
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.05Het inrichten van de grindwinningsgebieden in Limburg. Provincie Limburg 1978. Maastricht.
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.06Visie op de herinrichting van het grindwinningsge- bied Rijkelse bemden, gemeente Beesel. V.W.G. – I.V.N. afd: Beesel-Belfeld-Tegelen.
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.07Ontgrondingen. Bijl: 1 van E-152 no. 1 Verordening op ontgrondingen in Limbrug, Bijl: 2 van E-152 no. 1. Wijziging verordening op ontgrondingen in Limburg
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.08Concept wijziging van de nota: Het inrichten van de grindwinningsgebieden in Limburg. Provincie Limburg 1982
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.09Limburg fantastisch. Antithese comité Mergelland. Deel 1. Een samenvatting van de argumenten tegen de verlening van een vergunning tot afgraving van het plateau van Margraten. Maart 1978.
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.10Interim advies. Landelijke commissie voor de coordinatie van het ontgrondingenbeleid. Juli 1978
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.12Landschap en ontgrondingen. Uitg. 30e nationale natuurbeschermingsdag. Stokkem 1983.
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.13Commentaar. Streekcommissie inspraak bevolking in het stadsgewest Roermond 1977
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.14Grind tot op de bodem. Stichting Natuur en milieu.R. Walenbergh 1986
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.15Beton zonder grind. UBM Studierapporten UBM Samenvatting
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.16Het verhaal van grind.
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.17Zwartboek over ontgrinding. Uitgave: Milieugroep Heel e.o.
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.18Zandmaas / Maasroute. Aanvullende startnota Baggerspeciedepots.
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.192e Baggerbestek Zandmaas. Roermond – Kessel – Rijkswaterstaat
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.20Zandmaas / Maasroute Trajectnota MER. Werken aan de Maas van morgen. Directoraat – Generaal Rijkswaterstaat
ONTGRINDINGEN / ONTGRONDINGEN8.21Asgrico B.V. Ontgronding en herinrichting Asseltse plassen. Gevolgen voor dassen Dieslbosje ,mei 1989 – aug. 1989
SWALMER LANDSCHAP9.01Verzamelmap Swalmer Landschap. Plantengroei in het Swalmdal J.J. Heijnen. Natuur en Landschap van Swalmen
SWALMER LANDSCHAP9.02Baxhof. Verslag studiegroep I.V.N.
SWALMER LANDSCHAP9.03Werkweekgids 1980, Swalmen – Beesel. Wageningen 1980. J.W. Kylstra.
SWALMER LANDSCHAP9.04Het Swalmdal. Scriptie W. Kok 1976.
SWALMER LANDSCHAP9.05Bosbeheersplan gemeentebossen Swalmen. J.H. Heijnen en W. Geraedts.
SWALMER LANDSCHAP9.06Het Swalmdal, een beekdal van nationale betekenis. R. Lamme, R. van Wijk, L.v.d. Lans. Scriptie 1983
SWALMER LANDSCHAP9.07Makrofaunaonderzoek van bronnen en beken in Swal men. Kwaliteit, typologie van bronnen, bedreigingen en beheersadviezen. Scriptie 1980. W.H.J.M. Geraedts.
SWALMER LANDSCHAP9.08Hydrobiologisch onderzoek van het bronbos de Leucker en de beek de Swalm. Wageningen Scriptie 1981. M. Vos en J. v.d. Houdt
SWALMER LANDSCHAP9.09De gevolgen van tijdelijke grondwaterstandsverla ging voor de makrofauna in het brongebied de Leucker. M. Vos. 1982
SWALMER LANDSCHAP9.10Vogelinventarisatie Rijkelse Bemden. Verslag 1982 vogelwerkgroep afd Belfeld – Beesel- Tegelen. IVN
SWALMER LANDSCHAP9.11Zoogdiereninventaris in het Swalmdal. Intern rapport veldwerkgroep VZZ. C. Bosman en K. Margry. Leiden 1983.
SWALMER LANDSCHAP9.12Hydrobiologisch en vegetatief onderzoek van de Swalm, diverse bronnen en omgeving. Werkpracticum Swalmen. M.Tu.S. Venlo.
SWALMER LANDSCHAP9.13Zoogdieren van het Swalmdal 1984. G. Bosman en C. Margry.
SWALMER LANDSCHAP9.14Vlinderinventarisatie Swalmen 1985. W. Geraedts.
SWALMER LANDSCHAP9.15Kleine landschapselementen. Project Swalmen werkplan 1984-85.
SWALMER LANDSCHAP9.16Verdrogingsprojekt de Vuilbemden. Eindrapport 1993.
SWALMER LANDSCHAP9.17Zorg voor Natuur en Landschap in de Gemeente Swalmen. Stichting IKL Roermond
SWALMER LANDSCHAP9.18Grenzenloos genieten Maas-Swalm-Nette als grensverleggende kans. Staatsbosbeheer