Author Archives: beheerder

Fusie nieuws

Beste leden,

De fusiebesprekingen worden voor onbepaalde tijd geparkeerd. Beide verenigingen bestaan inmiddels meer dan 40 jaar en hebben in deze tijd een eigen werkwijze en structuur opgebouwd, met elk hun eigen aanpak, autonomie, hiërarchie en zelfredzaamheid. Op diverse terreinen wordt al samengewerkt. Ons gezamenlijk ledenblad is daar een goed voorbeeld van. Wij willen de leden in de ledenvergadering voorstellen om de samenwerking verder uit te breiden, waardoor er op een natuurlijke manier een integratie kan ontstaan. Waardoor uitstel geen afstel hoeft te worden, maar er een moment ontstaat waarin het voor allen goed voelt.

We danken alle leden die in de laatste twee jaar constructief hebben meegedacht en in het bijzonder de vier leden, Gerard Jonkman, Els Janssen, Jan Geerlings en Geert Franssen, die veel voorbereidend werk hiervoor hebben verricht.

Bestuur Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal

Bestuur Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen

 

Biejeingezeumerd 2021-4 is verschenen

Het nieuwste gezamenlijk kwartaalblad van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen en Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal is verschenen.

Naast het verenigingsnieuws met o.a. het jaarprogramma, het veertigjarigjubileum van de MHVS, afscheid van HVMS-voorzitter Henri Smeets, presentatie van de nieuwe voorzitter Léon Emans en de nieuwe verenigingsruimte, krijgt de lezer antwoord op vragen als:

  • Welke hobby’s had de in september overleden initiatiefnemer van het Zjwaams Waordebook Henk Meuffels behalve taal nog meer?
  • Wat is er onlangs zoal geschonken aan de MHVS?
  • Wat is er in juni 2021 gebeurd om de sporen van het oude middeleeuwse zaalkerkje van Leeuwen (Reuver) in het terrein zichtbaar te maken?
  • Welke gedachten komen zoal naar boven tijdens een heerlijke najaarswandeling door het Groenewoud?
  • Welke Swalmenaar kreeg de hoge pauselijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Sint-Sylvester uitgereikt en waarom? Wat gebeurde er zoal in Swalmen in de maanden juli, augustus en september
  • Hadden Belfeldenaren rond 1900 meer dorst en wat deed de overheid om drankmisbruik terug te dringen? En hoe is het de eerdere uitbaters van café Juliana vergaan?
  • Wie staan er op een schoolfoto van de bewaarschool in Reuver omstreeks 1954?
  • Hoe zijn Thijs en Wilma op den Camp-Koelen terecht gekomen in café Wilhelmina en hoe kijken ze terug op de 46 jaren dat ze uitbater waren van dit café?
  • Waar in Duitsland en bij welke gelegenheid werd het lied van Reuvernaar Nol Wassen† ‘Gaetje inne hèk’ gepresenteerd om het Limburgs te vertegenwoordigen?
  • Hoe zien de jongens van de zesde klas in 1960 van de Lambertusschool in Reuver er 61 jaar later uit?

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in het  verenigingslokaal.

Rabobank ClubSupport

Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen bedankt de leden van de Rabobank

Via de actie Rabobank ClubSupport mochten wij € 319,97 in ontvangst nemen. Het bestuur van de MHVS wil hiervoor Rabobank Roermond – Echt hartelijk bedanken, maar zeker ook de Rabobank-leden die in het kader van deze actie op ons gestemd hebben. Wij zullen dit bedrag aanwenden voor publicaties, natuuractiviteiten en andere zaken in het belang van de Swalmer gemeenschap.

Eerste maak Zjwame schoon: succes!

De opruimactie, gehouden op 16 oktober j.l., was een groot succes. Door 38 personen werden ruim 40 zakken met afval verzameld. Wordt vervolgd.

Met dank aan Marjan Blom voor de gemaakte foto’s.

Help mee; houd héél Swalmen schoon!

Nacht van de Nachtwandeling

Wederom organiseren de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen en de Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal in het kader van de Nacht van de Nacht een nachtwandeling om aandacht te vragen voor het belang van nachtelijke duisternis. Dit jaar starten we op zaterdag 30 oktober a.s. om 21.30 uur vanaf de parkeerplaats naast  het gebouw het Groenewoud, Groenewoud 4 te Swalmen. De wandeling zal tot ca. 23.30 uur duren. Na afloop van de wandeling is er de gelegenheid voor een gezellige nazit bij een kampvuurtje.

In en rondom het Groenewoud zullen we onder leiding van een gids een nachtwandeling maken door de bossen. We zullen tijdens deze wandeling op allerlei manieren gebruik maken van onze zintuigen om ondanks de nachtelijke duisternis, toch goed en veilig te wandelen. Ook zullen we aandacht besteden aan de dieren die ’s nachts actief zijn, zoals vleermuizen, wilde zwijnen en uilen. Eveneens zullen we kijken naar de verschijnselen die juist de nachtelijke duisternis ‘lichter’ maken. Op zaterdag 30 oktober is het bijna nieuwe maan. We zullen slechts een sikkeltje zien van de maan en als er volop bewolking is, dan zal het behoorlijk duister zijn. Dit maakt de wandeling alleen maar extra spannend. Al de activiteiten zullen Corona-proof gedaan worden.

Wie wil deelnemen dient zich aan te melden. Dat kan per mail: gencjonkman@gmail.com.

De besturen van de MHVS en Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal

Leden vertellen over hun passie (voorlopig geannuleerd)

VOORLOPIG GEANNULEERD.

Na een verplichte pauze vanwege corona, is het tijd om de verenigingsactiviteiten weer op te starten. Drie leden gaan iets vertellen over hun hobby.

De avond bestaat uit drie presentaties van elk ca. 20 minuten, die betrekking hebben op de natuur.

Frans Tegels vertelt over een onderhoudsarme tuin voor de insecten.
Jan v. Rijswick’s presentatie gaat over het beslaan van Belgische trekpaarden.
Wiel Aelen laat u genieten van het rijke vogelleven in de gemeente Beesel.

De avond wordt gehouden op dinsdag 14 december om 20.00 uur in het nieuwe verenigingslokaal van de HVMS: Innofabriek Dr. Poelsstraat 6, 5953 NP Reuver.
Leden beider verenigingen hebben gratis toegang. Niet leden € 3,00 p/p.

Herdruk ‘Mien eerste wäördjes’ van de pers

Vanaf 15 oktober is het weer verkrijgbaar: het voorleeswoordenboekje voor peuters en kleuters in het Zjwaams. Omdat er nog geregeld vraag naar is in de boekhandels in Swalmen en Roermond, Veldekekring Roermond heeft daarom samen met de MHVS besloten een herdruk uit te geven.

Ook Veldekekring Echt sluit aan met een eigen in het Echts vertaalde uitgave. Het boekje is erg gevraagd als kraamcadeautje, maar door de korte vierregelige versjes bij aansprekende illustraties helemaal geschikt om voor te lezen aan peuters en kleuters. We willen natuurlijk graag dat onze kinderen met het Zjwaams in aanraking komen. En met de feestdagen op komst is het niet gek om het alvast in huis te hebben.

De presentatie van de Zjwaams/Remunjse versie vindt plaats op vrijdag 15 oktober om 10.00 uur in Boekhuis De kleine Tovenaar in Maasniel.
Daarna is het boekje te koop bij Van Heijster en in de Roermondse boekhandels voor € 12,50. Leden van de MHVS kunnen in het verenigingslokaal op dinsdagmiddag één exemplaar kopen voor € 10,-. Dat worden vast weer mooie momenten met uw peuter of kleuter. Maar ook iets oudere kinderen zullen het graag willen (voor)lezen.

Biejeingezeumerd 2021-3

Biejeingezeumerd 2021 nr. 3 verschenen

Biejeingezeumerd is het gezamenlijk verenigingsblad van Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen en Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Deze keer o.a.: het verenigingsnieuws met een mooie schenking, een gewaardeerde vrijwilliger, het jaarprogramma en de schoonmaakactie op 16 oktober.
-Uit de oude doos een foto van een vijfde of zesde klas meisjes van de Heilig Hartschool in Swalmen in 1952. Wie herkent hen?

-Els Janssen-van Avesaath las in een Swalmbode uit 1959 wat een goede huisvrouw dient te weten over motten en mottenbestrijding.
-De kroniek van Swalmen met o.a. de tiny houses die in het bedrijf van Reuvernaar Patrick Lemmen gemaakt worden in Swalmen, wie kregen er een lintje in Swalmen, enkele gouden en diamanten bruidsparen.
-Wim Hoezen noteert voor de laatste keer Beesel/Belfeldse gerichtsprotocollen uit de 18de eeuw. Lees welke boete Nees Quiten in 1738 moet betalen voor haar buitenechtelijke zwangerschap.
-Paul Bloemen dook in de historie van het woord ‘aek’ en vertelt wat ‘Get oet de aek drejje’ betekent. Dat laatste kan overigens alleen in het Belfelds/Beesels/Ruivers en Zjwaams. In het Nederlands kan niemand iets uit azijn draaien.
‘Mien eerste wäördjes’, het voorleeswoordenboekje in het Zjwaams voor peuters en kleuters gaat in herdruk. Vanaf half oktober is het weer verkrijgbaar.
-Mooi dat het damhert en de twee runderen in het Kerkebroek mogen blijven tot het hert spontaan wegtrekt of komt te overlijden. Resultaat van een positief onderhoud tussen gemeente en buurtbewoners.
-Hans Simons liet zich inspireren door de vele gezichten van een duivelse herfst. Al eens heksenboter ofwel trollenkots zien wandelen?
-De boerderij uit 1769 aan de Mergelstraat in Belfeld is onderwerp van het artikel van Wim van Diepen. Hij beschrijft de opeenvolgende bewoners en vertelt bijvoorbeeld wat de functie was van het Mariabeeldje in de nis boven de voordeur tijdens de Franse overheersing.
-Els Janssen-van Avesaat en Thijs op den Camp beschrijven de geschiedenis van Herberg de Uitspanning toet kefee Thijs en Wilma, het populaire café aan de Rijksweg Zuid in Swalmen. We lezen over de opeenvolgende uitbaters en waarom J. Janssen, die naast uitbater ook gemeentesecretaris was, zijn functie in 1896 kwijtraakte.
-Jan Ickenroth verzamelde nog de nodige info over de Antoniuskapel in Reuver. Waarom moest het in 1933 van de toenmalige plek verwijderd worden?
-Wie weet er nog dat margarine vroeger in een houten kistje werd bewaard en dat deze kistjes in 1925 door kinderen in elkaar werden gezet? Jos Alers heeft er nog een in zijn bezit. Leuk om te bewaren.
-Een informatief artikel over het collectief zonnedakproject van RoerOm Energie.
-In de rubriek ‘Zo was het’ een foto van de firma Alers-Suilen aan de Stationsstraat uit de jaren ’50.
-Van Lisa Naus het gedicht ‘Kirmes’ uit haar bundel ‘100 Daag Drök’.

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Exemplaren voor niet-leden zijn verkrijgbaar via redactie@mhvs.nl; info@maas.enswalmdal.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in de verenigingslokalen.