Algemeen

In 1980 is de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen opgericht met als werkterrein het gebied van de voormalige gemeente Swalmen.

Als voorloper fungeerde de Milieugroep Swalmen, die sinds 1976 vooral tot doel had de komst van de A73-Zuid tussen Venlo en Echt te voorkomen.
Vertragingen en aanpassingen van de plannen hebben niet kunnen verhinderen dat de autoweg er uiteindelijk toch kwam.

Door toevoeging van de heemkundige tak in 1980 werd de doelstelling van de vereniging ruimer.

De heilige Johannes Nepomucenus siert het logo van de vereniging. Op de Swalmbrug in het centrum van Swalmen staat een beeld van deze populaire bruggenheilige.

De vereniging is op meerdere gebieden actief: ze houdt een vinger aan de pols bij aanpassingen van bestemmingsplannen van onder andere monumenten, landbouw- en natuurgebieden, recreatie.

Steeds belangrijker is de heemkunde geworden, het werkterrein van de werkgroep Geschiedenis.

In de loop der jaren is de MHVS gaan samenwerken met de HVMS (Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal). Die samenwerking komt onder meer tot uiting in de organisatie van activiteiten zoals lezingen, wandel- en fietsexcursies maar ook op heel andere gebieden zoals het verlenen van advies naar bijv. een gemeentelijke overheid in het kader van monumentenzorg of bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen.

Ons bestuur: klik hier.

Ons privacyreglement: klik hier.

Lid worden: klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Via het menu lees je meer over onze twee actieve werkgroepen:

De werkgroep Geschiedenis houdt zich vooral bezig met het foto-archief, bidprentjes en de bibliotheek. Wilt u meer weten over deze werkgroep, klik hier.

De redactie verzorgt vier keer per jaar de uitgave van ons verenigingsblad Biejeingezeumerd, dit in samenwerking met de HVMS. Wilt u meer weten over deze werkgroep, klik hier.

Cadeautip:

Weet u niet wat te geven bij een verjaardag of bijzondere gebeurtenis?
Geef een 2-jarig MHVS-lidmaatschap cadeau aan uw vrouw, man, vriend, oom, buurvrouw enz., voor de prijs van één jaar. En met een gezinslidmaatschap van € 1,50 kost dit mooie cadeau u slechts € 16,50.
Aanmelden kan via het cadeauformulier.
Bovendien mag de ontvanger ook nog een gratis boek uitzoeken uit onze collectie.

Het formulier kunt u opsturen/mailen naar Charles Konings, Boutestraat 19, 6071 JR Swalmen of penningmeester@mhvs.nl

Klik hier voor het cadeauformulier

Het verenigingslokaal bevindt zich in het voormalige woonhuis van de Moutfabriek, Stationsstraat 15 te Swalmen en is geopend elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

In de vakantiemaanden juli en augustus en op feestdagen is het verenigingslokaal gesloten.