Actualiteit

Maasparc - Asselt

Ons Verzet
Op deze website houden wij u op de hoogte omtrent het toenemende verzet van bewoners en betrokken organisaties tegen de grootscheepse plannen om in het kleine, historische Asselt een jachthaven- resort te realiseren.

De Eindplas in Asselt was in de negentiger jaren oorspronkelijk bedoeld als vervanging van de bestaande jachthavens in Asselt en Rijkel. Vanwege de ongunstige ligging en het gevaar van hoogwater zijn deze havens echter op de oude plaats gebleven en hier uitgebreid.
Op basis van de oude bestemming proberen nu de nieuwe eigenaren van de Eindplas een vergunning voor een groot luxe jacht- annex vakantiepark te verkrijgen.
Deze plannen wijken echter in opzet en omvang sterk af van de oorspronkelijke bestemming en zijn de reden voor het krachtige verzet van bewoners en belanghebbenden. Ook passen deze op geen enkele manier binnen de bestemming van de Asseltse Plassen als “natuurgebied met recreatief medegebruik – zeilen, kanoën en zwemmen” gedurende het vaarseizoen.

Lees meer…….

Grenspark Maas-Swalm-Nette

Het grenspark Maas-Swalm-Nette is in gevaar
1.) Plannen voormalig vliegveld Elmpt – gevaar voor mens, milieu en maatschappij
2.) De plannen zijn in strijd met de doelstellingen van het grenspark Maas-Swalm-Nette,
3.) De plannen zorgen voor grote nauwelijks oplosbare problemen
4.) Alom komt men tot bezinning
5.) Nu Elmpt nog
6.) Er is een andere weg, een mens- en milieuvriendelijk alternatief:
Daarom dringen wij aan op uitstel
Help ons en doe mee! Samen sterk voor het behoud van ons groen grensland – Zonder megaloodsen!

Lees meer …..