Actualiteit

Maasparc - Asselt

Ons Verzet

Op deze website houden wij u op de hoogte omtrent het toenemende verzet van bewoners en betrokken organisaties tegen de grootscheepse plannen om in het kleine, historische Asselt een jachthaven- resort te realiseren.

De Eindplas in Asselt was in de negentiger jaren oorspronkelijk bedoeld als vervanging van de bestaande jachthavens in Asselt en Rijkel. Vanwege de ongunstige ligging en het gevaar van hoogwater zijn deze havens echter op de oude plaats gebleven en hier uitgebreid.
Op basis van de oude bestemming proberen nu de nieuwe eigenaren van de Eindplas een vergunning voor een groot luxe jacht- annex vakantiepark te verkrijgen.
Deze plannen wijken echter in opzet en omvang sterk af van de oorspronkelijke bestemming en zijn de reden voor het krachtige verzet van bewoners en belanghebbenden. Ook passen deze op geen enkele manier binnen de bestemming van de Asseltse Plassen als “natuurgebied met recreatief medegebruik – zeilen, kanoën en zwemmen” gedurende het vaarseizoen.

Lees meer…….

Het grenspark Maas-Swalm-Nette is in gevaar

Iedereen, woonachtig in deze regio raakt, zowel in Limburg als in Nordrhein Westfalen zal geraakt worden door de plannen om van het voormalige vliegveld in Elmpt een groot industrieterrein te maken.

Samengevat betekent dit:

  • 170 ha zware industrie en/of grootschalige logistieke bedrijven als een vreemd lichaam in het hart van het natuurpark Maas Swalm Nette;
  • Toename van passerende voertuigen van 5.000 naar circa 27.000 voertuigen per dag met alle nadelige gevolgen van dien: lawaaihinder, uitstoot van fijnstof en stikstof;
  • Circa 8500 banen voor praktisch en laaggeschoolde arbeid zonder een goed plan voor de huisvesting;
  • Om de plannen te realiseren zullen circa 300 tot 400 gezonde, volwassen bomen worden gekapt;
  • Het plan zal uiteindelijk funest zijn voor de gehele natuur in onze grensstreek. De Meinweg, Luesenkamp en Elmpter Schwalmbruch zullen schade ondervinden;

1.) Plannen voormalig vliegveld Elmpt – gevaar voor mens, milieu en maatschappij
2.) De plannen zijn in strijd met de doelstellingen van het grenspark Maas-Swalm-Nette
3.) De plannen zorgen voor grote nauwelijks oplosbare problemen
4.) Alom komt men tot bezinning
5.) Nu Elmpt nog
6.) Er is een andere weg, een mens- en milieuvriendelijk alternatief.
Daarom dringen wij aan op uitstel.
Help ons en doe mee! Samen sterk voor het behoud van ons groen grensland – Zonder megaloodsen!

Inspraak bezwaar Elmpt Javelinplan MHVS

Lees meer …..