Biejeingezeumerd 2022-2 beschikbaar

Het tweede nummer van de vijftiende jaargang van het gezamenlijk tijdschrift van Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal en Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen is verschenen. Naast het verenigingsnieuws (zoals de koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Peter Bors), foto’s, schenkingen (zoals de burgemeesterszetel uit de oude raadszaal van Swalmen) en het jaarprogramma (onder voorbehoud) staan er weer de nodige interessante artikelen in.


-Wim van Diepen dook in de geschiedenis van het oude veerhuis in Belfeld en zijn bewoners.
-Riky Simons-Julicher ontmoette kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick terwijl die aan het werk was om nieuwe boombeelden te maken in het wandelpark achter het zwembad in Swalmen. Een mooie gelegenheid voor een interview.
-Het tweede deel van het interview dat Wim Rovers hield met Wiel Strous, een van de uitgezonden Reuverse militairen naar Indonesië in 1948.
-Uit de oude doos deze keer een klassenfoto uit 1947-1948 met de kleuterklas van juf Christians in Swalmen.
-Gemengd koor a Cappella uit Swalmen bestaat veertig jaar. Hannie Janssen zette een aantal hoogtepunten en activiteiten van deze vereniging bij elkaar.
-De vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas legt uit hoe er op een natuurvriendelijker wijze bermen en beekkanten gemaaid kunnen worden.
-Het tweede deel van het verhaal over het Midden-Limburgs Volkstoneel, dat slechts 13 jaar heeft bestaan. Met een mooie archieffoto van het interieur van de toenmalige harmoniezaal in Swalmen.
-Het AEZEL-project wordt steeds interessanter. Aezel staat voor Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen. Je kunt op deze site bijvoorbeeld zoeken naar je eigen woning, grootte van percelen en de eigenaren. Een update.
-Bergemuuske en versjtöpperke sjpele kennen we nog wel. Maar hoe komen we aan het oudere dialectwoord ‘tieleposse’ voor dit spel? Paul Bloemen zocht het uit en ontdekte een verband met korenschoven.
-Pieter Huijbers ontdekte dat twee Reuverse klassenfoto’s en een reüniefoto in Biejeingezeumerd 2021-4 wel erg veel met elkaar te maken hadden. Hij rustte niet voordat hij precies had uitgezocht wie alle jaren bij elkaar in de klas hadden gezeten en wie nog steeds banden onderhouden.

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl ; info@maas-enswalmdal.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in de verenigingslokalen.