Actieve vrijwilligers gezocht

40 jaar Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen

Het bestuur, de werkgroepen geschiedenis, natuur en redactie zoeken nieuwe actieve leden.

Geacht verenigingslid en/of ge√Įnteresseerde lezer,

Wij waarderen het ten zeerste dat u al zoveel jaren het werk van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen steunt middels lidmaatschap en donaties. Wij voelen ons daarmee gesteund in de activiteiten die wij voor de heemkunde, lokale geschiedschrijving, natuur en milieu doen.

Zoals in meerdere verenigingen het geval is, slaat ook in onze vereniging de vergrijzing toe waardoor het aantal actieve leden daalt. Mocht u uw interesse voor onze activiteiten ook willen vergroten door actief te zijn bij een van de werkgroepen, dan bent u daar van harte welkom. Binnen de werkgroepen is er veelal de mogelijkheid om binnen de ruime doelen van de vereniging uw persoonlijke interesses verder te ontwikkelen.

Wij komen graag met u in contact. Op dinsdagmiddag is ons verenigingslokaal, gelegen aan de Stationsstraat 15 te Swalmen, geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Loop vrijblijvend eens binnen voor informatie over onze activiteiten; koffie en thee staan klaar. Neem ook een kijkje op onze facebook.com/Mhvs.Swalmen.

Of maak uw belangstelling kenbaar via een e-mail naar: info@mhvs.nl.

Het bestuur en de werkgroepen van de MHVS