Fusie nieuws

Beste leden,

De fusiebesprekingen worden voor onbepaalde tijd geparkeerd. Beide verenigingen bestaan inmiddels meer dan 40 jaar en hebben in deze tijd een eigen werkwijze en structuur opgebouwd, met elk hun eigen aanpak, autonomie, hiërarchie en zelfredzaamheid. Op diverse terreinen wordt al samengewerkt. Ons gezamenlijk ledenblad is daar een goed voorbeeld van. Wij willen de leden in de ledenvergadering voorstellen om de samenwerking verder uit te breiden, waardoor er op een natuurlijke manier een integratie kan ontstaan. Waardoor uitstel geen afstel hoeft te worden, maar er een moment ontstaat waarin het voor allen goed voelt.

We danken alle leden die in de laatste twee jaar constructief hebben meegedacht en in het bijzonder de vier leden, Gerard Jonkman, Els Janssen, Jan Geerlings en Geert Franssen, die veel voorbereidend werk hiervoor hebben verricht.

Bestuur Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal

Bestuur Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen