Rabo Club Support

Steun de MHVS bij de Rabo ClubSupport

Vanaf 4 oktober start de Rabobank Roermond-Echt weer de Grote Clubactie ter ondersteuning van het verenigingsleven. De leden van de Coöperatieve Rabobank kunnen hun stem tot 25 oktober uitbrengen op verenigingen en stichtingen die zij willen steunen.

Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan max. 2 stemmen op een en dezelfde deelnemer.

Wij hopen dat ook de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen uw steun mag ontvangen. De MHVS kan zich met deze steun, financieel vertaald door deze bank, blijvend inzetten voor natuur, landschap, cultuurhistorie en heemkunde. Hiermee kunnen we voor de mensen van Swalmen, Boukoul en Asselt excursies verzorgen, open monumentendagen organiseren, tentoonstellingen samenstellen, publicaties maken en zorgen dat de rijke historie van Swalmen levend blijft. Daarom vragen wij uw stem bij de Grote Clubactie.

Breng hier uw stem uit.