Biejeingezeumerd 2020-4.

December 2020.

Biejeingezeumerd 2020-4 is verschenen.

Het nieuwste gezamenlijk kwartaalblad van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen en Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal is verschenen. Naast het verenigingsnieuws met o.a. het jaarprogramma krijgt de lezer antwoord op vragen als:
-Waarom werden de bevrijdingsfeesten in Swalmen pas in september 1945 gevierd? Te lezen in het verslag van de tentoonstelling; 75 jaar bevrijding.
-Wat is er onlangs zoal geschonken aan de MHVS?
-Hoe ontzettend giftig kan een tijgerslang zijn. Lei Litjens vertelt het in deze laatste aflevering van ‘Wij verlieten ons vaderland’.
-Benieuwd hoe de plek waar u nu woont er in 1840 uitzag? Zoek de kadastrale informatie op in Aezel.eu.
-Zijn er toekomstplannen voor kasteel Hillenraad? Werkt er nog een rentmeester, tuinman of jachtopziener zoals voorheen? Hoe ver reikt het grondbezit van Hillenraad? Hoe is de toestand van de bijbehorende bossen? De huidige eigenaren Thibaud de Guerre en Anastasia de Marchant et d’Ansembourg geven op deze en nog veel meer vragen openhartig antwoord in een uitgebreid interview.
-Wie deden er in 1958 zoal mee aan het door de Hopsjlokkers georganiseerde buuttekampioenschap en waarom deden Fred Ruyten en Dick Peters niet mee? Een bericht uit de Swalmbode van 11 jan. 1958.
-Hoeveel Reuverse, Beeselse en Swalmer jongemannen deden dienst in Nederlands Indie in 1948, hoe verging het hun en hoe werden ze van informatie van het thuisfront voorzien? De werkgroep ‘bijzondere etalageprojecten’ heeft ‘Onze jongens in Indie’ als nieuw onderwerp gekozen.
-Wie staan er op een groepsfoto van Carnaval 1955 in Reuver-Offenbeek? Daarop hoopt de redactie antwoord te krijgen van lezers.
-Waarom halen we met Kerstmis graag groen in huis en welke planten horen daar van oudsher bij?
-Wie kregen de pauselijke onderscheiding Pro ecclesia et Pontifice en wat gebeurde zoal in Swalmen in de maanden juli, augustus en september?
-Wie werd op 1 juni 1739 sonder eenighe de minste redenen mit de haeren gevat ende soodenigh in sijn aengesicht geslaegen ende gekrats dat hem het bloedt van sijn gesicht over sijne kleederen ende halsdoeck geloopen heeft?
-Hoe verging het Coen Schoeren uit Reuver nadat hij zich in 1921 aanmeldde bij het K.N.I.L. en met zijn meisje Leen Neuen een militaire carriere in Nederlands Indie opbouwde?
-Hoe verging het de actieve Belfeldse burgemeester Rudolf Harbers na zijn benoeming op 7 juli 1932?
-Wie kent niet Wim van Jan van Sjtappes-Marie? Paul Bloemen dook in dit typisch Limburgs fenomeen om persoonsnamen te laten volgen door ‘van’ en dan de familienaam met voornaam van een van de ouders.

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Zorg dat u een exemplaar van het blad te pakken krijgt. Voor niet-leden is het te koop via redactie@mhvs.nl; info@maas-enswalmdal.nl of in de boekhandel en tijdens de openstelling in de verenigingslokalen.