Zjwamer en Boekoelse biejname
We hebben geprobeerd geen beledigende of kwetsende bijnamen op te nemen. Mocht iemand menen dat er toch een bijnaam bij staat die pijnlijk is, dan hebben wij daar graag bericht van en zal deze bijnaam verwijderd worden. Natuurlijk stellen we aanvullingen en verbeteringen zeer op prijs. Deze berichten kunt u sturen per mail of telefoon naar de samenstellers van de lijst:
Herm Geraedts - hermgrd@gmail.com - 0475 504687 of
Thijs op den Camp - t.wcafe@hetnet.nl - 0475 501402. 

Digitale publicatie

 

Swalmen vooruit!
   
Open hier de lijst met "Zjwamer en Boekoelse biejname"
Open hier de lijst met " Nuuj zjwamer biejname"