De werkgroep Geschiedenis houdt iedere week (behalve in de vakantiemaanden juli en augustus) op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur het verenigingslokaal open voor verenigingsleden (en niet-leden) om te snuffelen in het fotoarchief, overlijdens- en bidprentjes, tijdschriften of de bibliotheek.
Tevens heeft de werkgroep veel tentoonstellingen georganiseerd. Denk aan Swalmer Industrie (1982),
Swalmen ´40-45' (1985),
Swalmer historie in oude ansichten (1988),
Swalmen in woord en beeld (1991),
Van pannesjop tot kleiwarenindustrie (1998),
Mathieu Cordang (2005).
Verder de boeken die uitgegeven zijn:
Swalmer Monumenten (1987),
Swalmer Industrie van vroeger tot nu, Swalmen '40-45',
Swalmen in woord en beeld (1991),
Dagboek van een evacué (1995),
De school aan de Meestersweg in Swalmen en wat eraan voorafging (1997),
Jubileumboek MHVS 1980-2005 (2005),
Zjwaams Waordebook (2005),
Óm ós haer (2008),
het gezegdesboek 'Zal ich dich 'ns get zègke' (2011),
'Kasteel Hillenraad, de bewoners en bezittingen' (2013),
Vogelpark Beeckerhof 'Het verhaal' (2015) en 'Mien eerste wäördjes' (2016).De jarenlange uitgaves van 't Gezetje van Zjwame waarin al het nieuws dat in Dagblad de Limburger (en zijn voorgangers) over Swalmen is verschenen, is gebundeld.

Dat betekende het uitpluizen van de regionale krant -van 1856 tot 1904 De Maas- en Roerbode en daarna De Nieuwe Koerier tot ca. 1921- op zoek naar Swalmer nieuwtjes en deze kopiëren.

In onze verenigingsruimte kunt u deze uitgaves inzien, die een goed beeld geven van een tijd die velen intrigeert: de opkomst van de Swalmer industrie en daarmee de omschakeling van een agrarische naar een industriële gemeenschap.

Onze vereniging neemt ook deel aan de landelijke Open Monumentendagen, waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de landelijke thema's, al dan niet in samenwerking met andere Open Monumentencomités in de regio.

Tevens assisteren enkele leden van de werkgroep al jaren bij het openhouden van het Oudheidkundig en Folkloristisch Museum in Asselt (opgericht in 1927).