Vier maal per jaar verschijnt het verenigingsblad van de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen (MHVS) en onze zustervereniging Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Hierin worden allerlei wetenswaardigheden over natuur, landschap, cultuurhistorie en geschiedenis gepubliceerd. Tevens is het een medium waarin het bestuur haar beleid en activiteiten kenbaar maakt.


Losse nummers zijn verkrijgbaar tegen betaling van € 4,50 exclusief portokosten. Het is te verkrijgen in ons verenigingslokaal en de boekhandel, ook te bestellen via ons mailadres redactie@mhvs.nl.

 

Van de verschillende jaargangen is de inhoudsopgave geplaatst.

Vaste rubrieken, zoals kroniek, jaarprogramma e.d. zijn niet opgenomen.

 

2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006