Fietstocht naar de bronnen van de Swalm

Verslag van de fietstocht op 31 augustus naar de bronnen van de Swalm

Een grote groep fietsers staat reeds te wachten en Herm Geraedts heet iedereen van harte welkom. De route gaat grotendeels over een wandelpad van het Maas-Schwalm-Nette netwerk. Niet alle wandelpaden zijn even goed per fiets begaanbaar en de fiets moet over een beekje met rotsblokken worden getild en er wordt gefietst door een tunnel in de lengterichting van de Swalm.
Prachtige jeneverbesstruwelen worden er gespot en we komen door stukken ongelooflijke mooie natuur. Er wordt genoten van de vele moerasbossen met haar kenmerkende elzen en aan de rand rietkragen. Beuken- en eikenbossen met moeilijk begaanbare steile hellingen maar ook geweldige grote mooie beuken worden gepasseerd.

Na de Bornermühle, de Mühlrather Mühle, de Lüttelforster Mühle, Pannenmühle en de Radermühle komen we aan in Tüschenbroich, bij de Tüschenbroicher Mühle. Bij het nabij gelegen Geneiken komen we bij de plaats die we ons als doel hadden gesteld. Hier bij een opvallende grote steen met het opschrift ‘Schwalmquelle’ vinden we een kleine bron van waaruit de Swalm ontstaat. De bron wordt tegenwoordig gevoed door water dat uit de bruinkoolgroeven wordt weggepompt. Dat roept de vraag op wat er met de Swalm gebeurt als het inpompen van het water over ongeveer 30 jaar gaat stoppen.
De fietstocht wordt richting het nationaal park ‘de Meinweg’ voortgezet, ook weer over voornamelijk onverharde fietspaden door mooie natuur. De prachtige, veelzijdige fietstocht bracht ons niet alleen naar de bron van de Swalm maar bracht ons ook veel natuurschoon, afwisselende landschappen, behulpzaamheid en gezelligheid.
De gevolgde route kunt u vinden in het boekje: Onbegrensd wandelen tussen Maas en Rijn, Maas-Niederrheinpad.